Elke scheiding verloopt anders

Een scheiding verloopt niet volgens normale vaste fasen. Elke scheiding heeft een andere betekenis en een ander verloop. Uw scheiding verloopt zelfs anders dan de scheiding van uw partner. Het gaat niet over dezelfde scheiding. Wat u tijdens de scheiding zo anders ondervindt dan uw (ex-)partner, hangt af van verschillende temperamenten, omstandigheden, geschiedenissen en toekomstperspectieven.


Een man ervaart een scheiding anders dan een vrouw. Een moeder ervaart een scheiding anders dan een vader. De ene familie gaat anders om met een scheiding dan de andere familie. Wie in de tijd als eerste beslist dat er een scheiding komt, zit in een andere positie dan diegene die verneemt dat zijn partner wil scheiden.


Soms wordt een scheiding voorafgegaan door een flip/flopperiode: vandaag beslissen om te scheiden en morgen de beslissing herroepen. Soms nemen mensen een eenmalige kordate beslissing. Sommigen maken traag, anderen snel de overgang van partner naar ex-partner.


Dit hangt onder andere af van de opvoeding die men gehad heeft en van de overtuigingen die gangbaar waren, bijvoorbeeld 'liever een korte pijn' of 'zich langer inspannen is waardevoller'.

 

Sommigen ervaren de beslissing om te scheiden als een opluchting. Voor anderen is het beslissingsproces uiterst moeilijk. Zie ik mijn partner nog graag? kan een andere vraag zijn dan Maken wij elkaar gelukkig? Sommigen zien hun partner nog graag en beslissen toch om te scheiden. Er is moed nodig om te erkennen dat een emotionele band waarin men veel investeerde niet gelukkig maakt. Er is ook moed nodig om te erkennen dat men de partner niet meer bemint of dat men niet meer door de partner wordt bemind. Misschien gunt u op den duur de ander - of u beiden - een beter leven. Een scheiding kan een mens genietbaarder maken, soms wel soms niet.