Waarom gaan wij scheiden?

Natuurlijk weet iedereen dat een scheiding meestal complexe oorzaken heeft. Relatieproblemen komen op een ingewikkelde manier tot stand. Hoe maken partners elkaar gelukkig? Hoe maken partners elkaar ongelukkig? Een probleem of verschil kan in het ene koppel overbrugbaar zijn en in het andere niet. Er zijn ook geen moeilijkheden die per definitie makkelijker overbrugbaar zijn dan andere. Alles hangt van zoveel factoren af: de achtergrond van de partners, hun manier om met veranderingen en verschillen om te gaan, het verlangen om samen te blijven en er iets voor te doen.

 

Als u eenzelfde achtergrond hebt en er weinig verschillen zijn, hebt u niet zoveel vaardigheden nodig om met verschillen om te gaan. Anderzijds kan het leven dan misschien saaier worden, omdat er dan minder druk is om uzelf te ontwikkelen. Mensen die verschillend zijn, kunnen elkaar aanzetten tot verandering en verrijking. Er zijn dan wel vaardigheden nodig om met verschillen om te gaan. Wat niet wil zeggen dat partners die verrijking ook ergens anders kunnen gaan zoeken als ze als partners wél erg eensgezind zijn...

 

U kunt verschillende redenen voor de scheiding aanhalen, naargelang de tijd die verloopt én naargelang de context waarin u spreekt. Het verhaal dat u aan uw kennissen, uw baas en buurvrouw vertelt is waar, maar het kan een heel ander verhaal zijn dan wat u aan uw moeder, uw ex of uw beste vriend of vriendin vertelt. Misschien vertelt u aan mensen die u vertrouwt makkelijker uw eigen aandeel in de scheiding. Zo hoort iedereen een (ander) stukje van het geheel. Maar overal zit een stukje van de waarheid in.

 

De tijdgeest geeft aan wat algemeen maatschappelijk aanvaard wordt als reden voor een scheiding. Toch zijn er geen 'goede' of 'slechte' redenen om uit elkaar te gaan. Sommige mensen gaan uiteen omdat ze niet meer met elkaar kunnen praten, omdat ze uit elkaar gegroeid zijn en geen intimiteit meer ervaren bij elkaar. Anderen geven als reden op dat de partner een te opeisende hobby had, of dat hij of zij liever op reis ging dan een huis te kopen. Alle redenen, groot en klein, kunnen aanleiding zijn tot scheiding: altijd dezelfde ruzies die terugkeren, te weinig gemeenschappelijke interesses, zich in de relatie gekwetst of onvoldoende gewaardeerd voelen, vervreemding van elkaar, bepaalde verwachtingen niet kunnen realiseren, elkaar niet begrijpen, twijfel over gelukkig maken of gelukkig gemaakt worden.

 

'Te grote verschillen tussen de partners onderling' als reden voor de scheiding is meestal draaglijker dan persoonlijk mislukken. Meestal is de verklaring dat men er niet in geslaagd is zijn partner gelukkig te maken en dat hij of zij daarom weggaat, onverteerbaar. Gemakkelijker is het volgende:
Als jij zegt dat ik je niet gelukkig heb gemaakt, dan klopt dat voor de helft. Zichzelf gelukkig maken is één helft. De ander gelukkig maken is de andere helft. Wie zichzelf niet gelukkig maakt kan de pogingen van de ander niet zien. Het hangt ervan af hoe je het bekijkt.

 

In eenzelfde situatie kunnen verschillende verklaringen voor een scheiding circuleren. Vaak ontstaat er een strijd om het gelijk over 'de oorzaak' van de scheiding. Hevige emoties volgen de weg van de enige waarheid. Daarom is het zo moeilijk om in een scheiding de mening van de ander te horen. Meestal kan dit pas nadat de emoties wat gemilderd zijn. Het zoeken naar Wie heeft gelijk? is eindeloos. Mensen kunnen niet anders dan zien wat ze zien, voelen wat ze voelen, denken wat ze denken. Iedereen heeft 'gelijk', of niet?