Elkaar nog vriendelijk in de ogen kijken

Een scheiding roept onzekerheid en twijfels, kwetsbaarheid en verlangen op. Ben ik wel een goede partner geweest? Zal ik ooit nog een goede partner kunnen zijn? Ben ik wel een goede moeder/vader? Ben ik wel een goede zoon/dochter van mijn ouders? Zie mij als de niet-schuldige. Als diegene die zich volledig heeft ingezet om de relatie in stand te houden. Als iemand die goed voor zijn partner gezorgd heeft. Als een eerlijke, trouwe partner...

 

Scheidende partners raken snel verzeild in een spiraal van onbedoelde wederzijdse verwijten.
Veel discussies gaan over geld of een huis maar eigenlijk geven (ex-)partners elkaar in hoofdzaak subtiele boodschappen over wat zij voor elkaar willen betekenen. Het is mogelijk dat u het over de kast heeft. Hoeveel euro is die kast waard? Terwijl uw ex-partner dat interpreteert als Is dat alles wat je voor mij overhebt, na alles wat ik voor jou gedaan heb?

 

Men kan niet voortdurend voorzichtig met elkaar omgaan. Mensen die emotioneel zijn, zeggen soms domme dingen. Dat is menselijk. Hoewel het uw bedoeling niet is, kan het effect van uw uitspraken toch kwetsend zijn. Door tijdens de scheiding kwetsende opmerkingen zoveel mogelijk te vermijden, vermijdt u een jarenlange verbitterde verhouding na de scheiding. Zo kunt u elkaar nog beleefd of zelfs vriendelijk in de ogen kijken.

 

Misschien zijn de verschillen tussen uw families zwaar gaan wegen. Misschien is de geldbesteding erg verschillend of de manier waarop ouders met gezag omgaan. U kunt zeggen dat u beiden die verschillen niet hebt kunnen overwinnen. Familieloyauteit ligt meestal zeer gevoelig. Negatieve opmerkingen over de familie van uw ex-partner kunnen erg kwetsen.

 

Wat doet uw ex-partner goed of probeert hij goed te doen? Kunt u er iets over zeggen? Ik apprecieer dat jij mijn beslissing om te scheiden aanvaardt. Ik apprecieer dat jij probeert om grote ruzie te vermijden. Ik apprecieer dat jij mijn ouders niet betrekt in ons conflict. Ik apprecieer dat jij een oplossing wil zoeken waarmee wij allebei tevreden zijn. Ik apprecieer dat jij zo soepel bent om jouw standpunt op te geven.

 

Wat vond u niet goed? Zeg niet: Jij kunt niet communiceren. Zeg eerder: Jij communiceert moeizaam. Zeg niet: Jij bent onbetrouwbaar. Zeg eerder: Ik weet niet vlug wat ik van jou kan geloven. Zeg niet: Jij bent een dronkaard. Zeg eerder: Ik had het heel moeilijk als jij te veel dronk. Zeg niet: Jij hebt je nooit voor mij ingezet. Zeg eerder: Ik vind dat jij mij te weinig hielp. Er bleef teveel werk voor mij over. Zeg niet: Je hebt van mij geprofiteerd. Zeg eerder: Je rekende te veel op mij.