Relatietherapie

Iedereen heeft wel eens relatieproblemen. Soms lijkt de situatie hopeloos, of loopt elke discussie uit op een conflict. Heel gespannen is de situatie waarin de ene partner denkt aan een scheiding of beslist heeft om te scheiden, terwijl de ander dat niet wil. Een therapeut kan deze situatie bespreekbaar en dus hanteerbaar helpen maken. Ook als droefheid en kwaadheid door de scheiding blijven duren, kan u de stap naar een relatietherapeut overwegen.

 

Een relatietherapeut is gericht op relaties tussen mensen. Hij zoekt omgangsvormen die situaties opnieuw leefbaar maken. Een relatietherapeut is niet noodzakelijk gericht op samenblijven, op het behoud van de partnerrelatie. Of u samenblijft of scheidt, bepaalt u uiteraard zelf. U kan alleen naar een therapeut gaan. Droefheid is geen zwakheid. Emoties die hoog oplopen zijn menselijk maar vermoeiend. Het kan als een opluchting voelen als u alleen naar een relatietherapeut gaat. Voel u niet verplicht anderen hierover te vertellen. Het is een tijd voor u zelf.

 

Bent u overweldigd door emoties, dan is vrijmoedig terugkijken een onmogelijke opdracht.
Verhalen zijn dan een aaneenrijging van de fouten van de ander. Als u een plek zoekt om te praten zonder elkaar nodeloos te kwetsen, dan kan u samen naar een therapeut gaan. Wat hebben wij meegemaakt? Een scheidingscrisis is een goede gelegenheid om terug, en van daaruit, verder te kijken. Hoe is het zover gekomen? Wat hadden we anders kunnen doen? Waar zijn we elkaar misgelopen? Hoe is het onbehaaglijke gevoel in onze liefde geslopen? Waar staan we nu? Wat biedt de toekomst? Hoe zonder al te veel kleerscheuren overgangen maken?

 

U kunt de therapeut vragen met u na te denken over gebeurtenissen en gedachten die u bezighouden. De therapeut zal u uitnodigen om stil te staan bij allerlei vragen of uitspraken. Blijf kritisch, ook ten aanzien van de therapeut. Zo bepaalt u samen de inhoud en het verloop van de therapie. Waarover kunnen gesprekken gaan?

 

Komt mijn partner terug? Wat zeg ik aan mijn partner? Wat zegt de scheiding over mij? Wat doen met mijn verdriet en kwaadheid? Wat was de invloed van onze verschillende gezinnen van herkomst? Dachten wij anders over partner-zijn? Wat waren onze verwachtingen en teleurstellingen? Hoe kan ik weggaan van iemand die ik nog graag zie? Wat vertellen we aan onze familie? Hoe deel ik mijn partner mee dat ik wil scheiden? Wat met mijn schuldgevoelens? Hoe weet ik of mijn partner echt beslist heeft om te scheiden? Wat doen we met wat de mensen over ons en onze kinderen denken en vertellen?

 

Wat doet een therapeut? Hij ordent mee gedachten. Als u samen vergadert, probeert hij u beiden ruimte te geven. Hij komt tussenbeide wanneer hij merkt dat uitspraken kwetsen. Hij probeert zaken naast emoties, partnerschap naast ouderschap en verleden naast toekomst te zetten. U kunt met de therapeut stukken van uw geschiedenis bekijken en eventueel herschrijven. Zodat toekomst mogelijk wordt. Ik heb mijn dochters geleerd dat engagement een belangrijke waarde is biedt een ander perspectief dan Mijn huwelijksjaren zijn mislukt.

 

Hoe kiest u een therapeut? Een therapeut is iemand die een therapieopleiding heeft gevolgd.
Hij kan psycholoog zijn of maatschappelijk werker of psychiater of iemand met een andere beroepsachtergrond. Een psycholoog of een psychiater is niet vanzelfsprekend ook therapeut.
Veel psychiaters volgden geen therapieopleiding. Veel maatschappelijk werkers hebben een langdurige therapieopleiding gevolgd. De manier van kijken en werken kan erg verschillen naargelang de gevolgde opleiding en de persoonlijke stijl van de therapeut. U kan daarom enkele keren gaan en dan pas beslissen of u met deze therapeut verder werkt.