Ouderschaptherapie

Ouders zien vaak niet meer wat goed loopt. Dan blijven schuldgevoelens en onzekerheid soms duren. Een ouderschapstherapeut kan met u kijken naar wat er rondom u gebeurt.
Wat doet u wel goed? U kunt alleen gaan en de therapeut vragen met u na te denken over gebeurtenissen en gedachten die u als ouder bezig houden. Wat kan ik doen, als ouder?

 

Vele ouders willen zelf beslissen over de regelingen voor hun kinderen, liever dan een rechter te laten beslissen. Dat veronderstelt wel dat ze zakelijk overleggen. Dat lukt niet altijd omdat hun relatie door hun partnerscheiding zo gespannen is dat emoties elk overleg onmogelijk maken.
Een ouderschapstherapeut kan u helpen focussen op uw kind, niet (meer) op elkaar.

De therapeut zal u uitnodigen om stil te staan bij vragen. Zo bepaalt u samen de inhoud en het verloop van de therapie. Waarover kunnen gesprekken gaan?

 

Ben ik wel een goede ouder? Wat ervaart mijn kind als last? Wat ervaart mijn kind als steun? Welke uitleg geef ik/geven wij hoe en wanneer aan ons kind? Wat doen met het verdriet en de kwaadheid van ons kind? Welke verwachtingen en teleurstellingen hadden wij omtrent ouder-zijn en kinderen opvoeden? Wat doen we met de spanningen tussen onze kinderen onderling? Wat doen met onze meningsverschillen en ruzies? Wat vertel ik aan mijn familie? Wat doen met wat de mensen over ons en onze kinderen denken en vertellen? Hoe nemen we ons kind zorgzaam mee in onze bewegingen? Hoe kan ik een kwellend schuldgevoel ombuigen naar verder zorg dragen voor mijn kind?...


Wat doet een therapeut? Hij ordent mee gedachten. Hij maakt goede bedoelingen en inzet zichtbaar. Als u samen vergadert, probeert hij u beiden ruimte te geven. Hij komt tussenbeide wanneer hij merkt dat uitspraken kwetsen. Hij probeert zaken naast emoties, partnerschap naast ouderschap en verleden naast toekomst te zetten.


Hoe kiest u een therapeut? Een therapeut is iemand die een therapieopleiding heeft gevolgd. Hij kan psycholoog zijn, maatschappelijk werker, psychiater of iemand met een andere beroepsachtergrond. Een psycholoog of een psychiater is niet vanzelfsprekend ook therapeut. Veel psychiaters volgden geen therapieopleiding. Veel maatschappelijk werkers hebben een langdurige therapieopleiding gevolgd. De manier van kijken en werken kan erg verschillen naargelang de gevolgde opleiding en de persoonlijke stijl van de therapeut. U kunt daarom enkele keren gaan en dan pas beslissen of u met deze therapeut verder werkt.