Therapie

Kinderen spreken liefst met hun ouders. Ouders zijn de beste experten. Zij kennen hun kind het best. Soms blijven de aanpassingsmoeilijkheden en het verdriet en de kwaadheid bij een kind duren. Daar worden ouders wel eens radeloos van. Wat houdt mijn kind toch bezig? Wat kan ik doen?
U kunt uiteraard blijven zoeken en als u het niet meer ziet zitten, een ouderschapstherapeut raadplegen. De therapeut zal u uitnodigen om stil te staan bij vragen. Misschien heeft uw kind van andere dingen meer last dan van uw scheiding... De meeste ouders hervatten het vertrouwen in hun eigen kunnen, en nemen de opvoeding verder op.

 

Het kind naar een therapeut brengen is niet altijd een goed idee. Het risico bestaat dat een kind daardoor begint te denken dat het 'een probleemkind' is omdat het naar een therapeut 'moet'.
Zie je wel: ik ben de oorzaak van alle problemen. De scheiding is mijn schuld. Ik ben het probleem. Ik moet veranderen. Uiteraard is uw kind geen probleemkind maar een kind met lastige gedachten en gevoelens. Uitzonderlijk kan het toch wel goed zijn dat een hulpverlener met een kind praat over wat er rondom het kind gebeurt, en wat het kind daarbij denkt en voelt. Jij bent belangrijk voor ons... We merken... We zullen...

 

In de regel leven apart wonende ouders in een regime van gezagsco-ouderschap. Dat betekent dat ze belangrijke beslissingen samen moeten nemen. Is het gesprek van een kind met een therapeut een belangrijke beslissing? De meeste ouders vinden van wel en moeten dus overleg plegen om hun kind al dan niet in therapie te laten gaan. Ze kunnen beiden naar de therapeut gaan en met de therapeut overlopen hoe de therapeut met hun kind rond welke thema's zal werken. Als één ouder met het kind naar een therapeut gaat, wordt de andere wettelijk verondersteld met deze beslissing in te stemmen, maar het tegendeel kan worden bewezen. Waarover kunnen de gesprekken gaan?

 

Wanneer verhuist papa? Ik wil geen scheiding. Waarom scheiden mijn ouders? Waarom moet ik zo heen en weer? Ik wil niet dat mama zegt dat papa... Ik wil bij mijn broer blijven. Ik mis oma. Waarom moet ik van school veranderen? Zal papa mij ook in de steek laten? Wat moet ik aan mijn vrienden vertellen? Wie zal er voor mijn hond zorgen? Wie zal mijn balletkleren wassen? Ik wil niet dat papa mij een geheim vertelt. Mijn mama en papa moeten zo geen ruzie maken. Waarom huilt mama zoveel? Ik ben beschaamd voor mijn nieuwe buurt. Ik wil papa helpen maar ik weet niet hoe. Als ik goed doe voor mijn mama doe ik slecht voor mijn papa...

 

Hoe kiest u een therapeut? Een therapeut is iemand die een therapieopleiding heeft gevolgd.
Hij kan psycholoog zijn of maatschappelijk werker of psychiater of iemand met een andere beroepsachtergrond. Een psycholoog of een psychiater is niet vanzelfsprekend ook therapeut.
Veel psychiaters volgden geen therapieopleiding. Veel maatschappelijk werkers hebben een langdurige therapieopleiding gevolgd. De manier van kijken en werken kan erg verschillen naargelang de gevolgde opleiding en de persoonlijke stijl van de therapeut. U kunt daarom uw kind enkele keren laten gaan en dan pas beslissen of u met deze therapeut verder werkt.