Elkaar ondersteunen

Een scheiding brengt onvermijdelijk spanningen met zich mee. Zelfs met de beste wil van de wereld lukt het meestal niet of niet helemaal of niet altijd om uw kind buiten uw spanningen te houden. Zelfs als er geen openlijke ruzies zijn, voelen kinderen spanningen. Kinderen hebben antennes voor de kopzorgen van hun ouders.

 

Als spanningen escaleren, kunnen kinderen daar last van krijgen. Niet elk ouderconflict leidt tot problemen bij kinderen. Kinderen kunnen ontredderd raken bij veelvuldig conflict. Of bij een conflict met veel vijandigheid, waarin het kind betrokken raakt of dat rond het kind draait. Ook conflicten die niet opgelost raken, blijven aanslepen en conflicten die openlijk worden beleefd, kunnen kinderen leed berokkenen.

 

Wil u spanningen in de hand houden? Uw ouderschap zakelijk regelen kan daartoe veel bijdragen. Onderhandel zakelijk over uw regelingen, niet te veel afgeleid door emoties. Zet emoties naast zaken. Onderhandel over uw kind als ouder, niet als ex-partner. Zet ex-partner naast ouder. Wat vind ik als moeder/vader goed voor mijn kind? Wat zou deze regeling betekenen voor mijn kind? Focussen op uw kind en niet op de andere ouder, kan ruzies intomen of vermijden. U blijft ouder van uw kind. Investeer vooral in uw relatie met uw kind. Hoe kan ik mijn kind ondersteunen? Kan ik iets doen met het verdriet en de kwaadheid die mijn kind voelt?

 

Emoties als ex-partner brengen dikwijls veel onrust. Lukt het om de ander zoveel mogelijk als ouder en niet (meer) als partner te zien? Kan ik de andere ouder ondersteunen? Kan ik iets doen waardoor de andere ouder een goede ouder blijft of een (nog) betere ouder wordt? De andere ouder niet zwart maken, is al heel wat.

 

Sommige ouders ondersteunen elkaar zonder elkaar veel te zien, met een afstandelijke beleefde omgang. Andere ouders ontmoeten elkaar vaak en gaan vriendschappelijk met elkaar om. Wat brengt rust in uw omgang?

 

Bekijk uw ruzies door de ogen van uw kind
Uw kind ziet twee ouders
Richt u tot uw kind als ouder

 

Meer
Samen of apart ouder zijn
Kritiek is een vraag naar verandering
Als elkaar ondersteunen moeilijk is...