Gezag en verblijf en kosten

Gezag
Wie neemt belangrijke beslissingen?
Verblijf
Wanneer verblijft het kind bij moeder of vader?
Kosten
Wie beheert de inkomsten en uitgaven?
Wie heeft het kind fiscaal ten laste?
Wie betaalt onderhoudsgeld?
Wie ontvangt het kindergeld?
Bij wie heeft het kind zijn officiële adres?
Een ouderschapsplan
één ouder oefent gezag uit  of  Gezagsco-ouderschap 
één hoofdverblijf  of  Verblijfsco-ouderschap
één ouder beheert de kosten  of  Kostenco-ouderschap
Conflictbeheersing

 

U beslist samen zelf wat voor u en uw kind best is. Of de rechter beslist. Welke regeling past best bij u? Elke regeling kan goed werken. De meeste ouders hebben gezagsco-ouderschap omdat de wet dit als basisregime vooropstelt. Weinig mensen komen een ander regime overeen en ook rechters beslissen vrij zelden dat slechts één ouder het ouderlijk gezag uitoefent. De wet stelt ook verblijfsco-ouderschap voorop. De rechter moet bij voorrang onderzoeken of gelijkmatig verdeeld verblijf mogelijk is. Vrij vaak wordt geoordeeld dat dit niet de meest passende oplossing is, waarna hoofdverblijf bij één ouder wordt vastgesteld. Hoofdverblijf bij moeder, vader of meemoeder kan goed werken, en ook een gelijk verblijf bij elke ouder kan goed werken. Beheer van de kosten door één ouder kan goed werken, evenals gezamenlijk beheer van de kosten.

 

Als u tot een akkoord gekomen bent en dus samen zelf beslist hebt, dan kan u alle regelingen beschrijven in een ouderschapsplan. U kan de rechter vragen uw plan om te zetten in een vonnis. Juridisch geformuleerd: u kan verzoeken om uw ouderschapsovereenkomst door de rechter te laten homologeren.

 

Als u zelf niet tot een akkoord bent kunnen komen en de rechter beslist, beschrijft ook hij zijn beslissingen in een plan, onmiddellijk in de vorm van een vonnis. Iedereen moet doen wat in een vonnis staat. Juridisch geformuleerd: dit vonnis is uitvoerbaar en moet door de ouders worden nageleefd.
Alle regelingen zijn mogelijk, behalve twee regelingen die tegen de wet ingaan. Het is verboden te regelen dat een kind zijn of haar ouder nooit mag ontmoeten. En het is verboden te regelen dat een ouder nooit iets voor zijn of haar kind moet betalen.