Wat zijn belangrijke beslissingen?

Belangrijke beslissingen over het kind moeten in een regime van gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag (gezagsco-ouderschap) door beide ouders samen worden genomen en zijn onder andere:

 

• het officiële adres van het kind
• de verblijfsregeling (en de eventuele verandering ervan)
• de kostenregeling (en de eventuele verandering ervan)
• het beheer van de goederen van het kind (een huis of ander onroerend goed op naam van het kind (onderhoudskosten, verhuring, ...), beheer van de bankrekening op naam van het kind, beheer van aandelen op naam van het kind, ...)
• keuze van de school, studierichting, al dan niet een jaar overdoen
• verblijf in een internaat
• filosofische oriëntatie, bijvoorbeeld godsdienst of zedenleer
• bijzondere medische en opvoedkundige beslissingen: consultatie van een specialist of therapeut ...
• gebruik van medicatie voor hyperactiviteit zoals Rilatine
• aanvraag van een paspoort of een visum
• eerste en plechtige communie of feest van de vrijzinnige jeugd
• huwelijk van het kind
• reis naar het buitenland zonder een ouder
• lidmaatschap van verenigingen
• doorlopende vrijetijdsactiviteiten
• bedrag aan zakgeld en zakgeldregeling
• de opvangregeling wanneer het kind door omstandigheden (bijvoorbeeld werk of ziekte) tijdelijk meer dan een maand niet volgens de afgesproken verblijfsregeling bij een van de ouders kan verblijven
• nemen van anticonceptie