Rechten van een ouder die gezag uitoefent

Een ouder die gezag uitoefent, heeft de volgende rechten en plichten:

 • het recht om belangrijke beslissingen te nemen voor de persoon van het kind, zoals:
  • school, onderwijstype, studierichting, herkansing
  • filosofische, godsdienstige, ideologische opvoeding, lessen moraal of godsdienst
  • lidmaatschap van verenigingen
  • belangrijke medische ingreep, bijvoorbeeld een operatie
  • nemen van anticonceptie
  • aanvraag van een paspoort, een visum
  • verblijf in het buitenland zonder een ouder
  • instemming met het huwelijk van het kind
  • consultatie van een therapeut
 • het recht om in het belang van het kind belangrijke beslissingen te nemen over het beheer van de goederen van het kind, en de plicht om het vermogen van hun kind in stand te houden en te doen opbrengen
 • het recht op genot van de goederen van het kind, ter compensatie van opvoedingsplicht
  Concreet betekent dit dat ouders:
  • zonder vergoeding mogen wonen in het huis dat eigendom is van het kind
  • de huurinkomsten van een huis dat eigendom is van het kind, mogen innen en in eigen belang mogen gebruiken
  • de intrest van een bankrekening op naam van het kind mogen gebruiken
 • het recht of de plicht om het kind in een gerechtelijke procedure te vertegenwoordigen
  • vertegenwoordigingsbevoegdheid wanneer het kind voor een rechtbank wordt gedagvaard
  • het recht om het kind administratief te vertegenwoordigen, bijvoorbeeld voor de aanvraag van een identiteitskaart, paspoort of visum
 • het recht om het officiële adres van het kind te bepalen