Hoofdverblijf bij één ouder

De kinderen verblijven meer tijd bij de ene ouder dan bij de andere. Heel af en toe heeft het ene kind hoofdverblijf bij moeder en het andere kind bij vader.

 

Bijna altijd heeft het kind zijn officiële adres bij de ouder bij wie het kind hoofdzakelijk verblijft en beheert deze ouder de kosten voor het kind. Deze ouder betaalt de kosten met kindergeld, met eigen geld en met onderhoudsgeld dat hij van de andere ouder voor het kind krijgt. De ouder bij wie het kind hoofdverblijf heeft, krijgt belastingvoordeel door het hebben van een kind fiscaal ten laste. De andere ouder krijgt belastingvoordeel door het betalen van onderhoudsgeld voor het kind.

 

Wat zijn de financiële gevolgen van hoofdverblijf bij één ouder?

 

Als in een vonnis of overeenkomst niet is bepaald wie het kindergeld ontvangt, dan zal in een regime van gezagsco-ouderschap de moeder het kindergeld ontvangen. Bij uitsluitende uitoefening van het ouderlijk gezag door één ouder kijkt het kinderbijslagfonds naar de reële situatie en wordt het kindergeld uitbetaald aan de ouder bij wie het kind zijn feitelijk hoofdverblijf heeft.

 

Als in een vonnis of overeenkomst niet is bepaald wie het kind fiscaal ten laste heeft, dan zal het voor de belastingen worden beschouwd als fiscaal ten laste van de ouder met hoofdverblijf waar het kind ook zijn fiscale woonplaats heeft. Een ouder met kinderen ten laste heeft recht op een verhoging van de belastingvrije som.

 

De verblijfsregeling beïnvloedt niet alleen het belastingvoordeel, maar ook het bedrag van een werkloosheidsuitkering, van een ziekte- en invaliditeitsuitkering en van een leefloon. In Vragen over geldzaken vindt u meer informatie over regelgeving en bedragen.