Verblijfsco-ouderschap

Het kind verblijft evenveel tijd bij de ene en de andere ouder. Men noemt dit regime soms ook 'afwisselend' of 'alternerend' verblijf. Meestal is verblijfsco-ouderschap een week bij moeder en een week bij vader, maar het kan ook bijvoorbeeld 2 dagen of 3 weken zijn.

 

Wanneer is de overgang?

 

Wat vindt u een voordeel? Bij een overgang op vrijdag start een verblijfsperiode met een weekend samen. Bij een overgang op zondagavond of maandag wordt de verblijfsperiode afgesloten met een weekend samen. Bij een overgang op woensdag kan de ouder samen met het kind plannen hoe het komende weekend samen zal verlopen. Is de overgang op vrijdagavond, dan is deze vrijdag de laatste dag van een verblijfsperiode die bij de ouder thuis wordt afgerond. Is de overgang op vrijdag na schooltijd, dan is het afscheid op vrijdagmorgen begin schooltijd. Bij een overgang na schooltijd zijn er geen wekelijkse persoonlijke ontmoetingen tussen de ouders, maar moet het kind een valiesje met kleren naar school meenemen.

 

Welke kosten zijn er?

 

Bij verblijfsco-ouderschap gaat men er soms vanuit dat elke ouder evenveel kosten heeft omdat het kind evenveel tijd bij elke ouder verblijft. Dat klopt voor de aparte, 'verblijfsgebonden' kosten: tweemaal eten, verwarming, zwembad, de tandenborstel. Men vergeet dat er ook nog andere, gezamenlijke kosten zijn die niets met de verblijfsregeling te maken hebben, de zogenaamde 'verblijfsoverstijgende' kosten: de school, de kleren, een operatie, een fiets, een gsm...

 

Wie betaalt welke kosten met welk geld?

 

Als de ouders voldoende financiële middelen hebben, dan kunnen zij sommige kosten dubbel betalen, elk met eigen geld. Dan heeft het kind twee fietsen, twee gsm's, twee of meer paar goede schoenen en jassen. Maar dan blijven er toch nog kosten over die slechts eenmaal betaald moeten worden, zoals de school of de studies of een operatie of bijlessen of muziekles.

 

Wat zijn de financiële gevolgen van verblijfsco-ouderschap?

 

Apart wonende ouders kunnen op twee manieren belastingvoordeel krijgen: door een kind fiscaal ten laste te hebben én door het betalen van onderhoudsgeld voor een kind. Ouders kunnen ook bij verblijfsco-ouderschap gebruik maken van het belastingvoordeel dat gepaard gaat met het betalen van onderhoudsgeld.

 

Als in een vonnis of overeenkomst niet is bepaald wie het kind fiscaal ten laste heeft, dan zal het voor de belastingen worden beschouwd als fiscaal ten laste van de ouder bij wie het kind zijn fiscale woonplaats heeft. Een ouder met kinderen ten laste heeft recht op een verhoging van de belastingvrije som.

 

Onder bepaalde voorwaarden kunnen ouders het belastingvoordeel voor kinderen ten laste onder elkaar verdelen. Als ouders dergelijk 'fiscaal co-ouderschap' hebben, kunnen zij geen gebruik meer maken van het belastingvoordeel door het betalen van onderhoudsgeld.

 

De verblijfsregeling beïnvloedt niet alleen het belastingvoordeel, maar ook het bedrag van een werkloosheidsuitkering, van een ziekte- en invaliditeitsuitkering en van een leefloon. In Vragen over geldzaken vindt u meer informatie over regelgeving en bedragen.