Wat mag niet?

Als ouders samen beslissen over de verblijfsregeling, dan mogen ze niet afspreken dat hun kind nooit bij een ouder zal verblijven. Elk kind heeft immers recht op persoonlijke ontmoetingen met beide ouders. Ouders mogen niet afspreken dat een kind geen recht meer heeft op ontmoetingen met een ouder.

 

Ze mogen het recht van een ouder op persoonlijke ontmoetingen met het kind ook niet aan voorwaarden verbinden. U mag bijvoorbeeld niet afspreken dat een ouder slechts recht heeft op persoonlijke ontmoetingen met het kind op voorwaarde dat deze ouder regelmatig onderhoudsgeld voor het kind betaalt. Ouders mogen niet afspreken dat een ouder afstand doet van zijn recht op persoonlijke ontmoetingen en in ruil daarvoor geen onderhoudsgeld voor het kind moet betalen.