Hoofdverblijf bij één ouder

Het kind verblijft in schoolperiodes meer tijd bij de ene ouder dan bij de andere ouder.

 

Om de 14 dagen een weekend bij vader/moeder

 

1. Op schooldagen verblijft het kind bij moeder/vader. In weekends verblijft het kind afwisselend bij moeder en vader.

 

2. Om de 14 dagen verblijft het kind bij vader/moeder van vrijdag na schooltijd tot maandag begin schooltijd.

 

3. Om de 14 dagen verblijft het kind bij vader/moeder van vrijdag na schooltijd (of 18u00) tot zondag 18u00.

 

4. Op schooldagen verblijven de kinderen bij moeder. In weekends verblijven de kinderen afwisselend bij moeder en vader. Om de 14 dagen verblijven de kinderen bij vader van vrijdag na schooltijd tot zondag 18u00. De weekendregeling begint in september met het eerste weekend na de eerste schooldagen bij moeder.

 

5. De weekendregeling begint met het eerste weekend na de eerste schooldagen in september bij moeder/vader, en met het eerste weekend na de kerst- en paasvakantie bij vader/moeder.

 

6. Moeder/vader zorgt ervoor dat het kind en vader/moeder op vaste tijdstippen kunnen mailen, meer bepaald elke donderdag tussen 18u00 en 18u30. Moeder/vader zorgt ervoor dat het kind dan tijd en een computer beschikbaar heeft.

 

Om de 14 dagen een weekend en een schooldag of meerdere schooldagen bij vader/moeder

 

7. Op schooldagen verblijft het kind meestal bij moeder/vader. In weekends en woensdag-tot-vrijdag verblijft het kind afwisselend bij moeder en vader. Om de 14 dagen verblijft het kind een weekend en de daaropvolgende woensdag-tot-vrijdag bij vader/moeder. Een weekend bij vader/moeder loopt van vrijdag na schooltijd (of opvangtijd of 18u00) tot zondag 19u00. Een woensdag-tot-vrijdag bij vader/moeder loopt van woensdag na schooltijd (of na opvangtijd of 18u00) tot vrijdag begin schooltijd (of opvangtijd of 8u00). Na een woensdag-tot-vrijdag bij vader/moeder verblijft het kind dus tot de vrijdag van de volgende week bij moeder/vader. In september verblijft het kind de eerste schooldagen en het daaropvolgende eerste weekend bij moeder/vader. Het daaropvolgende weekend en de daaropvolgende woensdag-tot-vrijdag verblijft het kind bij vader/moeder, enzovoort. Na de kerst- en paasvakantie verblijft het kind het eerste weekend en de daaropvolgende woensdag-tot-vrijdag bij vader/moeder, enzovoort.

 

8. Op schooldagen verblijft het kind meestal bij moeder/vader. In weekends en op donderdagavonden en -nachten verblijft het kind afwisselend bij moeder en vader. Om de 14 dagen verblijft het kind een weekend en de daaropvolgende donderdagavond en -nacht bij vader/moeder. Een weekend bij vader/moeder loopt van vrijdag na schooltijd (of na opvangtijd of 18u30) tot zondagavond 18u30. Een donderdagavond en -nacht loopt van donderdag na schooltijd (of na opvangtijd of 18u30) tot vrijdag begin schooltijd (of begin opvangtijd of 8u00). Na een donderdagavond en -nacht bij vader/moeder verblijft het kind dus tot de vrijdag van de volgende week bij moeder/vader. In september verblijft het kind de eerste schooldagen en het daaropvolgende eerste weekend bij moeder/vader. Het volgende tweede weekend en de daaropvolgende donderdagavond en -nacht verblijft het kind bij vader/moeder, enzovoort. Na de kerst- en paasvakantie verblijft het kind het eerste weekend en de daaropvolgende donderdagavond en -nacht bij vader/moeder, enzovoort.

 

Om de 14 dagen een lang weekend bij vader/moeder

 

9. Op schooldagen verblijft het kind meestal bij moeder/vader. Het kind verblijft om de 14 dagen van woensdagavond 19u30 tot maandagmorgen begin schooltijd bij vader/moeder. Als het kind op maandag niet naar school gaat, dan verblijft het kind bij vader/moeder tot zondag 20u00. Als de eerste schooldag in september op donderdag of vrijdag valt, dan verblijft het kind van woensdagavond vóór de eerste schooldag tot de daaropvolgende maandagmorgen bij vader/moeder, nadien verblijft het kind tot de woensdagavond 14 dagen later bij moeder/vader, enzovoort. Als de eerste schooldag in september op maandag, dinsdag of woensdag valt, dan verblijft het kind in de eerste schoolweek bij moeder/vader tot de volgende woensdagavond (van de tweede schoolweek), nadien verblijft het kind bij vader/moeder, enzovoort. Na de kerst- en paasvakantie verblijft het kind de eerste schoolweek tot de woensdagavond van de tweede schoolweek bij moeder/vader, dan verblijft het kind bij vader/moeder, enzovoort.

 

Afwisselend een lang weekend en een avond bij vader/moeder

 

10. Op schooldagen verblijft het kind meestal bij moeder/vader. In weekends en op donderdagavond- en nacht verblijft het kind afwisselend bij vader/moeder en moeder/vader. Het kind verblijft afwisselend van donderdag tot maandag (vier overnachtingen) en van donderdag tot vrijdag (één overnachting) bij vader/moeder. Het lange weekend bij vader/moeder loopt van donderdag na schooltijd tot maandag begin schooltijd. De donderdagavond en -nacht bij vader/moeder loopt van donderdag na schooltijd tot vrijdag begin schooltijd. Het kind verblijft van donderdag tot maandag bij vader/moeder, van maandag tot donderdag bij moeder/vader, donderdag en vrijdag bij vader/moeder, van vrijdag tot donderdag bij moeder/vader, van donderdag tot maandag bij vader/moeder, enzovoort. In de eerste schoolweek van september verblijft het kind van donderdag tot maandag bij vader/moeder.

 

Om de 14 dagen een weekend en een woensdagnamiddag bij vader/moeder

 

11. Op schooldagen verblijft het kind bij moeder/vader. In weekends en op woensdagnamiddagen verblijft het kind afwisselend bij moeder en vader. Om de 14 dagen verblijft het kind een woensdagnamiddag en het daaropvolgende weekend bij vader/moeder. De woensdagnamiddag bij vader/moeder loopt van na schooltijd tot 18u30. Het weekend bij vader/moeder loopt van zaterdag 10u00 tot zondag 18u30. Na een weekend bij vader/moeder verblijft het kind dus tot de tweede daaropvolgende woensdagmiddag bij moeder/vader. In september verblijft het kind de eerste schooldagen en het daaropvolgende weekend bij moeder/vader. De daaropvolgende woensdagnamiddag (in de tweede schoolweek) en het daaropvolgende weekend verblijft het kind bij vader/moeder, enzovoort. Na de kerst- en paasvakantie verblijft het kind de eerste woensdagnamiddag (van de eerste schoolweek) en het daaropvolgende weekend bij vader/moeder.

 

Om de 14 dagen een (lang) weekend, en elke week op woensdagnamiddag bij vader/moeder

 

12. Op schooldagen verblijft het kind bij moeder/vader. In weekends verblijft het kind afwisselend bij moeder en vader. Elke woensdagnamiddag verblijft het kind bij vader/moeder, van woensdag na schooltijd tot 18u00. Een weekend bij vader/moeder loopt van donderdag 19u00 tot maandag 19u00. De laatste donderdag van augustus verblijft het kind bij vader/moeder van 19u00 tot maandag 19u00, het volgende weekend bij moeder/vader, enzovoort. Na de kerst- en paasvakantie verblijft het kind het eerste weekend (van donderdag tot maandag) bij vader/moeder, het volgend weekend bij moeder/vader, enzovoort.

 

13. Op schooldagen verblijft het kind bij moeder/vader. Wanneer vader/moeder niet werkt op woensdagnamiddag, dan haalt vader/moeder het kind op woensdagmiddag van school en brengt vader/moeder het kind om 19u00 naar moeder/vader. Als vader/moeder minstens één maand op voorhand aan moeder/vader niet heeft meegedeeld op welke woensdagnamiddagen vader/moeder voor het kind zorgt, dan zorgt moeder/vader voor het kind of voorziet moeder/vader opvang voor het kind. Het kind verblijft om de 14 dagen een weekend bij vader/moeder. Vader/moeder haalt het kind op vrijdagnamiddag van school af. Vanaf begin september tot eind april brengt vader/moeder het kind op zondag om 13u00 bij moeder/vader. In mei en juni brengt vader/moeder het kind op zondag om 19u00 naar moeder/vader.

 

Om de 14 dagen een weekend, en elke week een avond/nacht bij vader/moeder

 

14. Het kind kan één avond per week (niet op vrijdagavond) bij vader/moeder verblijven van na schooltijd tot 18u30 (of tot de volgende morgen, begin schooltijd). Vader/moeder haalt en brengt het kind. Vader/moeder belt moeder/vader de week (of de maand) voordien op om mee te delen op welke avond (avonden van de volgende maand) het kind (van hoe laat tot hoe laat) bij vader/moeder verblijft.

 

Om de 14 dagen een zaterdag (en elke week op woensdagnamiddag) bij vader/moeder

 

15. Op schooldagen en zondagen verblijft het kind bij moeder/vader. Om de 14 dagen verblijft het kind op zaterdag bij vader/moeder, van 10u00 tot 19u00.

 

16. Op schooldagen en zondagen verblijft het kind bij moeder/vader. Op zaterdagen verblijft het kind afwisselend bij moeder en vader. Elke woensdagnamiddag verblijft het kind bij vader/moeder, van woensdag na schooltijd tot 18u00. De eerste schooldagen (woensdagnamiddag inbegrepen) en het daaropvolgende weekend verblijft het kind bij moeder/vader. Op woensdagnamiddag en zaterdag van de tweede week verblijft het kind bij vader/moeder, enzovoort. Na de kerst- en paasvakantie verblijft het kind op woensdagnamiddag en op zaterdag van de eerste week na de vakantie bij vader/moeder, op woensdagnamiddag en het weekend van de tweede week bij moeder/vader, enzovoort.

 

Twee weken bij moeder/vader, één week bij vader/moeder

 

17. Het kind verblijft afwisselend twee weken bij moeder/vader en één week bij vader/moeder. De overgang is op vrijdag na schooltijd.

 

Een week/een week, en elke woensdagnamiddag bij moeder/vader

 

18. Het kind verblijft week 1 bij moeder/vader en week 2 (behalve op woensdagnamiddag) bij vader/moeder, met overgang op vrijdag na schooltijd. Het kind verblijft elke woensdagnamiddag (dus ook in week 2) bij moeder/vader, van woensdag na schooltijd tot donderdag begin schooltijd.