Verblijfsco-ouderschap

Het kind verblijft in schoolperiodes evenveel tijd bij elke ouder.

 

Een week/een week

 

1. Het kind verblijft één week bij moeder en één week bij vader.

 

2. De overgang is op maandag begin schooltijd of op zondag tussen 19u00 en 20u00 of ander overgangsmoment.

 

3. De overgang is op woensdag. Wanneer het kind overgaat van vader/moeder naar moeder/vader, dan is de overgang op woensdag na schooltijd. Wanneer het kind overgaat van moeder/vader naar vader/moeder, dan is de overgang op woensdag 19u00.

 

4. De overgang is op vrijdag na schooltijd. Wanneer het kind vrijdag niet naar school gaat, is de overgang op vrijdag 12u00.

 

5. De overgang is op vrijdag na schooltijd. Zolang het kind niet naar school gaat (tot maand en jaar), is de overgang op vrijdag tussen 17u00 en 18u00.

 

6. De overgang is op vrijdag na schooltijd. Een week bij een ouder is telkens onderbroken door een verblijf van een namiddag en nacht bij de andere ouder. In de week dat het kind bij vader/moeder verblijft, haalt moeder/vader het kind op woensdagmiddag van school en brengt moeder/vader het kind op donderdagmorgen naar school.

 

7. De overgang is op vrijdag 18u00. De ouder bij wie het kind zal verblijven, haalt het kind bij de andere ouder op.

 

8. Kind 1 verblijft bij vader/moeder: tijdens week 1 en in week 2 van woensdagnamiddag na schooltijd (of 12u00) tot donderdag begin schooltijd (of 8u00). Kind 2 verblijft bij moeder/vader: tijdens week 2 en in week 1 van woensdagnamiddag na schooltijd (of 12u00) tot donderdag begin schooltijd (of 8u00).
week 1: de twee kinderen verblijven bij vader/moeder met als onderbreking voor kind 2 van woensdagmiddag tot donderdagmorgen bij moeder/vader.
week 2: de twee kinderen verblijven bij moeder/vader met als onderbreking voor kind 1 van woensdagmiddag tot donderdagmorgen bij vader/moeder.

 

9. De kinderen verblijven op de volgende manier bij vader en moeder:
Week 1: kind 1 bij vader, kind 2 bij moeder
Week 2: 2 kinderen bij vader (onderbroken door een dag bij moeder)
Week 3: 2 kinderen bij moeder (onderbroken door een dag bij vader)
Week 4: kind 2 bij moeder, kind 1 bij vader
Week 5: 2 kinderen bij vader (onderbroken door een dag bij moeder)
Week 6: 2 kinderen bij moeder (onderbroken door een dag bij vader)
Week 7: kind 1 bij vader, kind 2 bij moeder
En zo volgens dit schema verder.

 

10. Het kind verblijft op één adres. De ouders verblijven afwisselend een week/een week op dit adres. (plus praktische en financiële afspraken)

 

De helft van de week bij vader/moeder en moeder/vader

 

11. Een week loopt van maandag tot maandag. Het kind verblijft de eerste helft van de week (maandag, dinsdag, woensdag, donderdag) bij vader/moeder, en de tweede helft van de week (donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag) bij moeder/vader. De overgangen zijn op maandag begin schooltijd en op donderdag na schooltijd. (Van begin september tot de kerstvakantie verblijft het kind in de eerste helft bij vader/moeder, van de kerst- tot de paasvakantie verblijft het kind in de eerste helft bij moeder/vader, van de paas- tot de zomervakantie verblijft het kind in de eerste helft bij vader/moeder.)

 

12. Een week loopt van maandag tot maandag. In week 1 verblijft het kind op maandag, dinsdag en woensdag bij moeder, op woensdag, donderdag en vrijdag bij vader, op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag bij moeder. In week 2 omgekeerd. De overgangen zijn op maandag begin schooltijd, woensdag begin schooltijd, vrijdag begin schooltijd.

 

13. Het kind verblijft bij vader/moeder van zondag 12u00 tot maandag begin schooltijd, van dinsdag begin schooltijd tot woensdag begin schooltijd, van donderdag begin schooltijd tot zaterdag 12u00. Het kind verblijft bij moeder/vader van maandag begin schooltijd tot dinsdag begin schooltijd, van woensdag begin schooltijd tot donderdag begin schooltijd, van zaterdag 12u00 tot zondag 12u00.

 

14. Het kind verblijft op de volgende manier bij moeder en vader. Een week bestaat uit 4 fasen:
fase 1: bij vader/moeder: van maandag na schooltijd, dinsdag, tot woensdag na schooltijd
fase 2: beurtelings bij vader/moeder of moeder/vader: van woensdag na schooltijd tot donderdag na schooltijd
fase 3: bij moeder/vader: van donderdag na schooltijd tot vrijdag na schooltijd
fase 4: beurtelings bij vader/moeder of moeder/vader: van vrijdag na schooltijd, zaterdag, zondag, tot maandag na schooltijd
Na schooltijd betekent 15u00, tenzij op woensdag: 12u10.
In de oneven weken verblijft het kind in fase 2 en fase 4 bij moeder/vader. In de even weken verblijft het kind in fase 2 en fase 4 bij vader/moeder. De eerste week van januari is een oneven week, enzovoort. Een week eindigt altijd op maandag na schooltijd. De eerste week van januari kan beperkt zijn tot enkele dagen. Wanneer bijvoorbeeld 1 januari op vrijdag valt, dan loopt de eerste week van vrijdag 1 januari tot maandag 4 januari. In deze eerste oneven week verblijft het kind in fase 4 bij moeder/vader. In de tweede even week van maandag 4 tot maandag 11 januari verblijft het kind in fase 2 en fase 4 bij vader/moeder.
In september wordt deze regel eventueel onderbroken door de volgende regel: tijdens het eerste weekend na de eerste schooldag verblijft het kind bij die ouder bij wie het tijdens de laatste periode van de zomervakantie niet heeft verbleven. Het is dan mogelijk dat het kind uitzonderlijk twee maal na elkaar in fase 4 bij dezelfde ouder verblijft.

 

Twee weken/twee weken

 

15. Het kind verblijft twee weken bij moeder en twee weken bij vader. De overgang is op vrijdag na schooltijd.

 

Jaarlijks begin in september

 

16. In de even jaren begint het schooljaar met verblijf op de eerste schooldag (in de week van de eerste schooldag) bij vader/moeder. In de oneven jaren begint het schooljaar met verblijf op de eerste schooldag (in de week van de eerste schooldag) bij moeder/vader.

 

17. De eerste schooldag en de rest van die week verblijft het kind bij vader/moeder. De volgende week verblijft het kind bij moeder/vader.

 

18. Op de eerste vrijdag na de eerste schooldag (of wanneer de eerste schooldag op vrijdag valt, vanaf deze vrijdag) begint de gewone schoolregeling één week/één week te lopen. Het kind verblijft tijdens deze eerste week bij vader/moeder, zodat vader/moeder de schoolaankopen kan doen. In de dagen tussen 31 augustus en het begin van de eerste week, verblijft het kind bij die ouder bij wie het kind in de laatste zomervakantieperiode niet verbleven heeft.

 

19. De gewone regeling met overgang op vrijdagavond wordt niet onderbroken door de overgang van de zomervakantie naar het begin van het schooljaar.

 

Overgangsuur op een schoolvrije dag

 

 20. Op een schoolvrije dag komt 'begin schooltijd' overeen met 8u30, en 'na schooltijd' (tenzij op woensdag) met 17u30. Op woensdag komt 'na schooltijd' overeen met 12u00.

 

21. (De normale overgang is op vrijdag na schooltijd.) Wanneer het kind op vrijdag niet naar school gaat (door ziekte kind of schoolvrije dag), dan is de overgang op vrijdag 12u00.