Zomervakantie

Evenveel bij vader/moeder en moeder/vader

 

Een maand/een maand

 

1. Het kind verblijft afwisselend een maand bij vader en moeder. In de even jaren in juli bij vader/moeder en in augustus bij moeder/vader. In de oneven jaren omgekeerd. De overgangen zijn de laatste officiële schooldag na schooltijd; 31 augustus om 18u00 en de eerste schooldag, begin schooltijd.

 

14 dagen/14 dagen

 

2. Het kind verblijft in de zomervakantie afwisselend 14 dagen bij vader en moeder.

 

3. In de even jaren verblijft het kind de eerste 14 dagen bij vader/moeder. In de oneven jaren verblijft het kind de eerste 14 dagen bij moeder/vader. De overgangen zijn op 30 juni, 14 juli, 31 juli, 14 augustus, 31 augustus, telkens om 19u00.

 

4. De eerste 14 dagen verblijft het kind vanaf de laatste officiële schooldag na schooltijd bij vader/moeder. De overgangen zijn op 15 juli, 1 augustus, 15 augustus, 31 augustus telkens om 10u00.

 

5. (in schoolperiodes hoofdverblijf bij moeder/vader) Wanneer de laatste officiële schooldag op maandag, dinsdag of woensdag valt, verblijft het kind tot de vrijdag van dezelfde week bij moeder/vader. Wanneer de laatste officiële schooldag op donderdag of vrijdag valt, verblijft het kind tot de vrijdag van de volgende week bij moeder/vader. In de tweede en de derde week verblijft het kind bij vader/moeder. Tijdens de vierde en de vijfde week verblijft het kind bij moeder/vader. In de zesde en de zevende week verblijft het kind bij vader/moeder. De overgangen zijn op vrijdagen om 18u00. In de achtste week verblijft het kind tot vrijdag van de eerste schoolweek bij moeder/vader. Tijdens het eerste weekend van het schooljaar verblijft het kind bij vader/moeder, het volgend weekend bij moeder/vader, enzovoort.

 

6. (in schoolperiodes een week/een week) De gewone regeling, afwisselend een week/een week, wordt niet onderbroken door de zomervakantie, maar aangepast van één week naar twee weken. In de zomervakantie zijn er 4 periodes van twee weken. De overgangen blijven op vrijdag om 19u00. Het kind verblijft de volle week van de laatste officiële schooldag tot vrijdag 19u00 bij de ouder bij wie het normaal in die week verblijft. Nadien begint de eerste periode van 14 dagen bij de andere ouder moeder/vader. Dan verblijft het kind 14 dagen bij vader/moeder, 14 dagen bij moeder/vader, 14 dagen bij vader/moeder. Nadien begint (eventueel in de zomervakantie) bij moeder/vader de gewone regeling een week/een week.

 

7. (in schoolperiodes hoofdverblijf bij moeder/vader) De zomervakantie telt 4 periodes van twee weken. De overgangen gebeuren op vrijdag om 18u00. De eerste periode van 14 dagen begint vanaf de vrijdag van de laatste schoolweek. Het weekend van de ouder bij wie de kinderen dan verblijven, wordt verlengd tot vrijdag 14 dagen later. Dan verblijven de kinderen 14 dagen bij de andere ouder, 14 dagen bij de eerste, 14 dagen bij de andere. Dan herbegint de weekendregeling van de schoolperiodes, met afwisselend een weekend bij moeder en vader.

 

8. In de zomervakantie verblijven de kinderen evenveel dagen bij vader en moeder. In even jaren verblijven de kinderen vanaf 1 juli 19u00 de eerste 14 dagen bij moeder, de volgende 14 dagen bij vader, dan 14 dagen bij moeder, en 14 dagen bij vader. De daaropvolgende dagen vóór de eerste schooldag verblijven de kinderen bij moeder. In oneven jaren omgekeerd.
Als de kinderen tijdens de zomervakantie een (gezamenlijk beslist) kamp volgen, dan verblijven de kinderen in de volgende periode 'van' de andere ouder de helft van de tijd bij mama en papa: de eerste helft bij die ouder in wiens tijd het kamp valt, de tweede helft bij de andere ouder. Als het kamp eind augustus valt, dan verblijven de kinderen in de voorafgaande periode 'van' de andere ouder de helft van de tijd bij mama en papa: de tweede helft bij die ouder in wiens tijd het kamp valt, de eerste helft bij de andere ouder.

 

Een week/een week

 

9. Het kind verblijft in de zomervakantie afwisselend één week bij moeder en vader.

 

10. In de even jaren verblijft het kind de eerste week bij vader/moeder. In de oneven jaren verblijft het kind de eerste week bij moeder/vader. De overgangen zijn op 30 juni, 7 juli, 14 juli, 31 juli, 7 augustus, 14 augustus, 31 augustus, telkens om 19u00.

 

11. De eerste week begint met de laatste officiële schooldag na schooltijd tot de daaropvolgende zondag om 19u00. De volgende overgangen zijn op zondagen om 19u00. De laatste week eindigt op de zondag vóór de eerste schooldag (als het kind in de laatste week van de zomervakantie bij vader/moeder verblijft) of op de eerste/tweede vrijdag na de eerste schooldag (als het kind in de laatste week van de zomervakantie bij moeder/vader verblijft).

 

12. Wanneer een ouder in de zomervakantie twee weken met het kind op reis wil, dan wordt de verblijfsregeling op eenvoudig verzoek aangepast. De ouder doet dit verzoek ten laatste dag maand. In de even jaren heeft vader/moeder voorrang om deze reisperiode van twee weken te bepalen. In de oneven jaren heeft moeder/vader voorrang. Het kind verblijft twee weken vóór of twee weken na deze reis bij moeder/vader.

 

13. Wanneer een ouder in de zomervakantie drie weken met de kinderen op reis wil, dan wordt de verblijfsregeling op eenvoudig verzoek aangepast. De ouder doet dit verzoek ten laatste tijdens het overleg van maart. In de komende zomervakantie verblijft het kind dan in een even jaar in juli drie weken bij vader/moeder en de overige dagen in juli bij moeder/vader; in augustus drie weken bij moeder/vader en de overige dagen in augustus bij vader/moeder. In een oneven jaar omgekeerd. De ouder kan tijdens het overleg van maart zelf beslissen welke drie weken van juli of augustus het kind bij hem/haar verblijft.

 

14. In de zomervakantie kan een ouder een verblijfsperiode van een week laten verlengen tot een verblijfsperiode van twee weken. Deze ouder deelt de andere ouder de beslissing tot verlenging (met de vermelding van de data van de verlengde week) ten laatste 31 mei voor de komende zomervakantie, schriftelijk mee.

 

Een week/een week, en drie (twee) weken/drie (twee) weken

 

15. Er zijn in de zomervakantie 9 weken. Een week loopt van zondag tot zondag met overgang 18u00. Week 1 begint met de eerste zondag na de laatste officiële schooldag. In de even jaren verblijft het kind week 1 bij vader/moeder, in de oneven jaren week 1 bij moeder/vader. De verblijfsperiodes zijn een week/een week, en drie weken/drie weken. In de even jaren:
Week 1: vader/moeder
Week 2: moeder/vader
Weken 3, 4, 5: vader/moeder
Weken 6, 7, 8: moeder/vader
Week 9: vader/moeder
In de oneven jaren omgekeerd.

 

16. Er zijn in de zomervakantie 9 weken. Een week loopt van vrijdag tot vrijdag met overgang om 17u30. De verblijfsperiodes zijn een week/een week, en twee weken/twee weken. In de even jaren:
Week 1: vader/moeder
Weken 2 en 3: moeder/vader
Week 4: vader/moeder
Week 5: moeder/vader
Weken 6 en 7: vader/moeder
Week 8: moeder/vader
Week 9: vader/moeder
In de oneven jaren omgekeerd.

 

17. (in schoolperiodes een week/een week) De zomervakantie begint op de eerste vrijdag na (of op) de officiële laatste schooldag. Week 1 begint vanaf vrijdag 17u30 op het einde van de laatste schoolweek. Tijdens de hele laatste schoolweek; de week waarin de laatste schooldagen vallen, verblijft het kind bij de ouder bij wie het kind volgens de gewone verblijfsregeling een week/een week verblijft. Als het kind in een even jaar tijdens de laatste schoolweek bij vader/moeder verblijft, dan betekent dit dat het kind 14 dagen aaneensluitend bij vader/moeder verblijft, tot het begin van week 2 van de zomervakantie 17u30. In de oneven jaren geldt hetzelfde voor moeder/vader.
Vanaf week 8 begint de gewone verblijfsregeling tijdens schoolperiodes te lopen; namelijk een week/een week met overgang op vrijdag na schooltijd.

 

18. (tijdens schoolperiodes een week/een week, met overgang op vrijdag) De zomervakantie begint met de eerste vrijdag na de laatste officiële schooldag 18u00. De daaropvolgende twee (of drie) weken verblijft het kind bij vader/moeder. (Als het kind tijdens de laatste schoolweek bij vader/moeder verblijft, dan is het kind voor een aaneensluitende periode van drie (vier) weken bij vader/moeder.) De daaropvolgende twee (of drie weken) verblijft het kind bij moeder/vader. Dan begint de gewone regeling een week/een week met overgang op vrijdag 18u00 (of na schooltijd), met een week bij vader/moeder.

 

19. Als de ouders vóór eind februari geen door beiden ondertekende en gedateerde schriftelijke overeenkomst hebben over de verblijfsregeling van de komende zomervakantie, dan geldt de volgende verblijfsregeling: twee weken bij vader, vier weken bij moeder, twee weken bij vader. De vier weken bij moeder zijn onderbroken door een verblijf bij vader, minstens 1 volledig weekend van vrijdagavond 19u00 tot zondagavond 19u00.
Dus van 1 juli 9u00 tot 15 juli 19u00 bij vader, van 15 juli 19u00 tot 15 augustus 19u00 bij moeder (onderbroken door het tweede weekend dat volgt op 15 juli, van vrijdagavond 19u00 tot zondagavond 19u00 bij vader), van 15 augustus 19u00 tot 31 augustus 19u00 bij vader.

 

20. (tijdens schoolperiodes een week/een week, met overgang op vrijdag) De gewone regeling een week/een week loopt tot de vrijdag van de laatste schoolweek. De zomervakantie begint op de eerste vrijdag na de laatste officiële schooldag om 19u00. De daaropvolgende twee (of drie) weken verblijft het kind bij de ouder vader/moeder bij wie het kind niet verbleef gedurende de laatste schoolweek. De daaropvolgende twee (of drie weken) verblijft het kind bij de andere ouder moeder/vader. Dan begint de gewone regeling een week/een week met overgang op vrijdag 18u00 (of na schooltijd), met een week bij vader/moeder.

 

Meer bij moeder/vader dan bij vader/moeder

 

Drie weken bij vader/moeder

 

21. De kinderen verblijven in de zomervakantie gedurende een aaneensluitende periode van drie weken bij vader/moeder; namelijk van 15 juli 12u00 tot 4 augustus 12u00. Tijdens de andere dagen van de zomervakantie verblijven de kinderen bij moeder/vader; namelijk van 1 juli 12u00 tot 31 augustus 12u00 (of vanaf het eerste weekend na de laatste officiële schooldag tot en met het eerste weekend na de eerste schooldag in september).

 

22. Het kind verblijft in de zomervakantie voor een aaneensluitende periode van drie weken bij vader/moeder. De andere dagen verblijft het kind bij moeder/vader. Vóór 1 maart kan vader/moeder deze periode voor de komende zomervakantie zelf bepalen. Wanneer vader/moeder vóór 1 maart moeder/vader niet schriftelijk heeft meegedeeld welke periode vader/moeder bepaalt, dan begint deze periode op de eerste zondag van augustus/juli om 10u00 en eindigt deze periode op de vierde zondag van augustus/juli om 10u00.

 

23. Tot de leeftijd van 12 jaar verblijft het kind in de zomervakantie drie maal één week bij vader/moeder. De andere dagen verblijft het kind bij moeder/vader. De drie weken bij vader/moeder zijn niet aaneensluitend en lopen van vrijdag 19u00 tot vrijdag 19u00. In de even jaren kiest vader/moeder deze drie weken, in de oneven jaren kiest moeder/vader. Wanneer vader of moeder vóór 1 maart de keuze niet schriftelijk heeft meegedeeld, dan verblijft het kind de tweede, de vierde en de zesde week van de zomervakantie bij vader/moeder. Vanaf de leeftijd van 12 jaar (jaar) verblijft het kind afwisselend een maand bij vader en moeder: regeling.

 

24. Het kind verblijft in de zomervakantie twee weken in juli en één week in augustus bij vader/moeder. De andere dagen verblijft het kind bij moeder/vader. In even jaren: de eerste twee weken van juli en de eerste week van augustus. In oneven jaren: de laatste 14 dagen van juli en de derde week van augustus. Een week begint en eindigt op zondag om 20u00. Een week is altijd een volledige week.

 

25. Het kind verblijft in de zomervakantie drie weken bij vader/moeder. De andere dagen verblijft het kind bij moeder/vader.
• bij vader/moeder: van de tweede vrijdag van juli om 18u00 tot de vierde vrijdag van juli om 18u00
• dan blijft het kind een weekend bij moeder/vader
• bij vader/moeder: twee dagen later, van zondag 18u00 tot zondag 18u00

 

Twee weken bij vader/moeder

 

26. Het kind verblijft in de zomervakantie één week in juli en één week in augustus bij vader/moeder. De andere dagen verblijft het kind bij moeder/vader. De overgangen zijn op vrijdagen om 18u00. In even jaren bepaalt vader/moeder de week in juli en bepaalt moeder/vader de week in augustus. In oneven jaren omgekeerd. Als moeder of vader vóór 1 juni niet heeft meegedeeld welke week hij/zij bepaalt, dan begint de week op de tweede vrijdag van juli of augustus tot de derde vrijdag van juli of augustus.

 

27. Het kind verblijft in de zomervakantie tijdens de laatste twee weken van juli bij vader/moeder, van maandag 10u00 tot zondag 18u00. De andere dagen verblijft het kind bij vader/moeder.

 

Vijf weken/vier weken

 

28. De kinderen verblijven bij vader/moeder vanaf de eerste maandag 8u00 van de zomervakantie tot maandag 8u00 vijf weken later. De kinderen verblijven bij vader/moeder vanaf deze maandag in augustus tot de maandag 8u00 van de eerste schoolweek.

 

Begin en einde van de zomervakantie

 

29. De zomervakantie begint op 1 juli om 10u00. De zomervakantie eindigt op 31 augustus om 19u00. De dagen tussen de laatste officiële schooldag en 1 juli verblijft het kind bij de ouder bij wie het kind de laatste officiële schooldag verblijft. De dagen tussen 31 augustus en de eerste schooldag verblijft het kind bij de ouder bij wie het kind op de eerste schooldag verblijft.

 

30. De zomervakantie begint met de laatste officiële schooldag na schooltijd. De zomervakantie eindigt met de eerste schooldag, begin schooltijd.

 

31. De zomervakantie begint om 18u00 op de eerste vrijdag na de laatste officiële schooldag. De zomervakantie eindigt om 18u00 op de vrijdag vóór de eerste schooldag.

 

32. De zomervakantie begint vanaf het weekend vóór de laatste officiële schooldag. De zomervakantie eindigt met het eerste weekend volgend op de eerste schooldag. De overgangen zijn op vrijdag 18u00.

 

33. De zomervakantie begint om 10u00 op de eerste maandag na de laatste officiële schooldag.

 

34. In het weekend dat volgt op de laatste officiële schooldag, verblijft het kind bij de ouder bij wie het kind volgens de (weekend)regeling in de schoolperiode verblijft, met de bijhorende overgang op zondag om 19u00. De zomervakantie begint op het einde van dit weekend, op de eerste zondag na de laatste officiële schooldag om 19u00.