Kerst-en Paasvakantie

De helft bij vader/moeder en moeder/vader

 

1. Het kind verblijft de helft van de paas- en kerstvakantie bij vader en moeder.

 

2. In even jaren verblijft het kind de eerste helft bij vader/moeder en de tweede helft bij moeder/vader. In oneven jaren omgekeerd.

 

3. De eerste helft loopt van vrijdag na schooltijd tot vrijdag 19u00. De tweede helft loopt van vrijdag 19u00 tot maandag begin schooltijd (of tot vrijdag 19u00).

 

4. De paas- en kerstvakantie beginnen op vrijdag, na schooltijd en eindigen op maandag, na schooltijd. De overgang gebeurt op zaterdag om 18u00.

 

5. (hoofdverblijf bij moeder/vader) Tijdens het eerste en het laatste weekend verblijft het kind bij vader/moeder. Tijdens het weekend in het midden van de vakantie verblijft het kind bij moeder/vader. (of De gewone weekendregeling afwisselend bij moeder en vader wordt niet onderbroken.) Het eerste weekend van de vakantie wordt verlengd van vrijdag na schooltijd tot vrijdag 18u00. Het weekend in het midden van de vakantie wordt ook verlengd van vrijdag 18u00 tot vrijdag 18u00. Het laatste weekend van de vakantie is een gewoon weekend.
Het kind verblijft de helft van de paas- en kerstvakantie bij vader en moeder. In even jaren verblijft het kind de eerste helft bij vader en de tweede helft bij moeder. In oneven jaren omgekeerd. De eerste helft loopt van vrijdag na schooltijd tot vrijdag 12u00. De tweede helft loopt van vrijdag 12u00 tot vrijdag 12u00. Het eerste weekend van de vakantie wordt verlengd van vrijdag na schooltijd tot de volgende vrijdag om 12u00. Het weekend in het midden van de vakantie wordt ook verlengd van vrijdag 12u00 tot de volgende vrijdag 18u00. Het laatste weekend van de vakantie is een gewoon weekend van vrijdag 18u00 tot zondag 18u00. Het volgende weekend na de vakantie verblijven de kinderen bij vader.

 

6. (hoofdverblijf bij moeder/vader) De gewone weekendregeling afwisselend bij moeder en vader wordt niet onderbroken. Het kind verblijft de eerste week van de vakantie bij de ouder bij wie het kind tijdens het eerste weekend verblijft. Het eerste weekend wordt dus verlengd van vrijdag na schooltijd tot de volgende vrijdag om 18u00. Het kind verblijft de tweede week van de vakantie bij de ouder bij wie het kind tijdens het tweede weekend verblijft. Het tweede weekend wordt dus verlengd van vrijdag 18u00 tot de volgende vrijdag 18u00.

 

7. Het kind verblijft in de paas- en kerstvakantie afwisselend een halve week bij moeder en vader. Het kind verblijft bij vader/moeder van vrijdag na schooltijd tot woensdag 12u00; bij moeder/vader van woensdag 12u00 tot zondag 19u00; bij vader/moeder van zondag 19u00 tot woensdag 19u00; bij moeder/vader van woensdag 19u00 tot maandag begin schooltijd (of afwisselend even jaren en oneven jaren).

 

8. In even jaren verblijft het kind in de krokusvakantie bij vader/moeder, in de eerste helft van de paasvakantie bij moeder/vader, in de tweede helft van de paasvakantie bij vader/moeder, in de herfstvakantie bij moeder/vader, in de eerste helft van de kerstvakantie bij vader/moeder, in de tweede helft van de kerstvakantie (waarvan een gedeelte in het volgende jaar) bij moeder/vader. In oneven jaren omgekeerd. De overgangen zijn op de laatste officiële schooldag na schooltijd, op de eerste schooldag begin schooltijd en op vrijdag om 19u00.

 

Afwisselend bij vader/moeder en moeder/vader

 

9. Het kind verblijft elke paasvakantie bij vader/moeder en elke kerstvakantie bij moeder/vader.

 

10. In even jaren verblijft het kind in de paasvakantie en in de kerstvakantie (waarvan een gedeelte in het volgende jaar) bij vader/moeder. In oneven jaren bij moeder/vader.

 

11. De paas-, kerst- (krokus- en herfst-)vakantie beginnen op maandag om 10u00 en eindigen op vrijdag om 18u00.

 

12. De paas- en kerstvakantie beginnen en eindigen op zondag om 20u00.