Krokus- en herfstvakantie

Afwisselend bij vader/moeder en moeder/vader

 

1. Het kind verblijft elke krokusvakantie bij vader/moeder en elke herfstvakantie bij moeder/vader.

 

2. Het kind verblijft afwisselend tijdens de krokus- en herfstvakantie bij moeder en vader. In de even jaren verblijft het kind tijdens de krokusvakantie en de herfstvakantie bij vader/moeder. In de oneven jaren verblijft het kind tijdens de krokusvakantie en de herfstvakantie bij moeder/vader.

 

3. De krokus- en herfstvakantie lopen van vrijdag na schooltijd tot maandag begin schooltijd.

 

4. (in schoolperiodes hoofdverblijf bij moeder/vader) De gewone weekendregeling wordt niet onderbroken. De krokus- en herfstvakantie lopen van zondag 18u00 tot vrijdag 18u00. De vakantie wordt dus verlengd met een weekend; ofwel aan het begin ofwel op het einde.

 

5. De krokus- en herfstvakantie lopen van zondag 10u00 tot zondag 10u00.

 

6. De krokus- en herfstvakantie lopen van vrijdag na schooltijd tot vrijdag 17u30. Op eenvoudig verzoek kan een ouder deze vakanties verlengen tot zondag 18u00. (of: Bij akkoord van beide ouders wordt de krokus- of herfstvakantie verlengd tot zondag 18u00.) De andere ouder compenseert deze extra dagen niet.

 

7. (in schoolperiodes een week/een week) Tijdens de week die volgt op de vakantieweek bij vader/moeder verblijft het kind bij moeder/vader en loopt de regeling een week/een week gewoon door. Als het kind in de week vóór de vakantieweek bij moeder/vader verblijft en tijdens de vakantieweek bij vader/moeder en in de week na de vakantieweek bij moeder/vader, dan wordt de gewone regeling een week/een week niet onderbroken. Het is mogelijk dat de gewone regeling een week/een week onderbroken wordt door een verblijf van 14 dagen bij een ouder; namelijk als het kind tijdens de week vóór de vakantieweek en in de vakantieweek zelf bij vader/moeder verblijft. (Behoud 'vader/moeder' en 'moeder/vader' en vervang niet door 'vader' of 'moeder'.)

 

De helft bij vader/moeder en moeder/vader

 

8. (in schoolperiodes hoofdverblijf bij moeder/vader) Het kind verblijft de helft van de krokus- en herfstvakantie bij moeder en vader. De gewone weekendregeling, afwisselend bij moeder en vader, wordt niet onderbroken. Het eerste weekend van de vakantie wordt verlengd van vrijdag na schooltijd tot dinsdag 19u00 (of woensdag 12u00). Het tweede weekend van de vakantie wordt verlengd door een vroeger begin; van dinsdag 19u00 (of woensdag 12u00) tot maandag, begin schooltijd. (Als het kind tijdens het eerste weekend bij vader/moeder verblijft, dan is de overgang op dinsdag. Als het kind het tweede weekend bij vader/moeder verblijft, dan is de overgang op woensdag.)

 

9. (in schoolperiodes een week/een week, overgang op vrijdag) Het kind verblijft de helft van de krokus- en herfstvakantie bij moeder en vader. De gewone regeling, afwisselend een week bij moeder en vader, wordt niet onderbroken. Een week wordt twee maal verlengd. Op de vrijdag na schooltijd (vóór de vakantie) is er geen overgang naar de andere ouder, maar blijft het kind tot woensdag 12u00 (midden in de vakantie) bij dezelfde ouder. Daarna verblijft het kind bij de andere ouder tot de volgende week (na de vakantie), vrijdag na schooltijd. Dus: bij vader/moeder van vrijdag na schooltijd tot woensdag 12u00, en bij moeder/vader van woensdag 12u00 tot de tweede vrijdag na schooltijd. (Behoud 'vader/moeder' en 'moeder/vader' en vervang niet door 'vader' of 'moeder'.)