Feestdagen

Pasen, Kerstmis, Nieuwjaar

 

1. In even jaren verblijft het kind
bij vader/moeder van paaszaterdag 18u00 tot paaszondag 12u00
bij moeder/vader van paaszondag 12u00 tot paasmaandag 10u00.
In oneven jaren omgekeerd.

 

2. Het kind verblijft bij vader/moeder op paasdag van 10u00 tot de dag nadien om 10u00, tenzij moeder/vader met het kind op reis is.

 

3. Wanneer paasmaandag na de paasvakantie valt, dan verblijft het kind bij de ouder bij wie het kind op paaszondag verblijft. Het paasweekend wordt verlengd tot dinsdag, begin schooltijd.

 

4. In even jaren verblijft het kind
bij vader/moeder van 24 december 19u00 tot 25 december 19u00
bij moeder/vader van 31 december 19u00 tot 1 januari 19u00.
In oneven jaren omgekeerd.

 

5. In oneven jaren verblijven de kinderen op feestdagen van de kerstvakantie als volgt bij hun ouders:
• van 24 december 9u30 tot 25 december 9u30 bij vader/moeder
• van 25 december 9u30 tot 26 december 9u30 bij moeder/vader
• van 31 december 9u30 tot 1 januari 9u30 bij vader/moeder
• van 1 januari 9u30 tot 2 januari 9u30 bij moeder/vader
In even jaren: omgekeerd.

 

6. Het kind verblijft elk jaar bij vader/moeder van 24 december 12u00 tot 26 december 18u00. Het kind verblijft elk jaar bij moeder/vader van 31 december 12u00 tot 2 januari 18u00.

 

7. Het kind verblijft bij vader/moeder op 24 december van 10u00 tot 25 december 10u00. Het kind verblijft bij moeder/vader van 25 december 10u00 tot 26 december 10u00.

 

Verjaardagen, Moederdag en Vaderdag

 

8. Het kind verblijft op zijn verjaardag jaarlijks afwisselend bij moeder of vader, vanaf de verjaardag na schooltijd (of 10u00) tot de dag nadien, begin schooltijd (of 10u00). In even jaren bij vader/moeder, in oneven jaren bij moeder/vader.

 

9. Op Moederdag en Vaderdag verblijft het kind bij de gevierde ouder van de zaterdagavond voor het feest (18u00) tot de zondag van het feest (18u00). De ouder bij wie het kind normaal verblijft, brengt het kind naar de gevierde ouder. Deze ouder brengt het kind terug naar de andere ouder.

 

1 mei, Hemelvaart, Pinkstermaandag, 1 november, 11 november, schoolvrije dagen

 

10. Op 1 en 11 november, op 1 mei, op Hemelvaart en op Pinkstermaandag verblijft het kind bij vader/moeder, van 10u00 tot 18u00.

 

11. In even jaren verblijft het kind bij vader/moeder op 1 november, 1 mei en Pinkstermaandag, en bij moeder/vader op 11 november en Hemelvaart. In oneven jaren omgekeerd. De overgangen zijn na en vóór schooltijd.

 

12. Het kind verblijft op een schoolvrije dag (niet door ziekte van het kind) tijdens de schoolweek bij moeder, de volgende keer bij vader, dan weer bij moeder, enzovoort. Op de eerste schoolvrije dag van het schooljaar verblijft het kind bij vader/moeder, enzovoort.

 

13. Wanneer, buiten de vakantieperiodes, een feestdag of een schoolvrije dag op een weekdag valt, dan verblijft het kind op die dag bij de ouder bij wie het kind volgens de regeling van de schoolperiode verblijft, tenzij deze dag aansluit bij een weekend. Wanneer deze dag op een vrijdag of maandag valt, dan wordt het weekend verlengd vanaf donderdag na schooltijd of tot dinsdag, begin schooltijd. Deze extra dag wordt door de andere ouder niet gecompenseerd.

 

14. Wanneer, buiten de vakantieperiodes, een vrijdag of een maandag een schoolvrije dag wordt, dan kan de ouder bij wie het kind het aansluitende weekend verblijft, een verlengd weekend vragen. Op eenvoudig (schriftelijk) verzoek van deze ouder, minstens 14 dagen op voorhand, (of: Bij akkoord van de andere ouder) gebeurt de overgang dan op donderdag na schooltijd en/of op dinsdag, begin schooltijd. Deze extra dag wordt door de andere ouder niet gecompenseerd.

 

15. Een schoolvrije dag op maandag loopt van zondag 18u00 tot dinsdag, begin schooltijd. Een schoolvrije dag op vrijdag loopt van donderdag na schooltijd tot de gewone weekendregeling.