Fiscaal co-ouderschap of onderhoudsgeld?

Welke regeling brengt voor u beiden samen in totaal het meeste belastingvoordeel? Het belastingvoordeel door de betaling van onderhoudsgeld is dikwijls interessanter dan fiscaal co-ouderschap. Het loont de moeite de voordelen en nadelen met een belasting-cd-rom of met een specialist af te wegen.

 

• Als beide ouders als alleenstaande belast worden (m.a.w. niet hertrouwd en niet opnieuw wettelijk samenwonend) en er is één kind of er zijn twee kinderen dan kan het interessant zijn om voor fiscaal co-ouderschap te kiezen. Vanaf 3 kinderen kan fiscaal co-ouderschap nadeliger zijn dan alle kinderen ten laste bij één van de alleenstaande ouders.
• Als slechts één van beide ouders belast wordt als alleenstaande en de andere als gehuwde, dan kan fiscaal co-ouderschap nadeliger zijn dan alle kinderen ten laste bij de alleenstaande ouder.
• Als beide ouders belast worden als gehuwd dan kan fiscaal co-ouderschap neutraal zijn bij één kind, maar nadelig vanaf  twee kinderen.

 

U kiest voor fiscaal co-ouderschap? Houd dan rekening met gezamenlijke kosten die ook bij verblijfsco-ouderschap kunnen van belang zijn. De wet doet alsof ouders met verblijfsco-ouderschap enkel aparte kosten hebben. De wet vertrekt vanuit de veronderstelling dat verblijfsco-ouderschap niet samengaat met de betaling van onderhoudsgeld als bijdrage voor gezamenlijke kosten. Dat is ook de reden waarom vele rechters bij verblijfsco-ouderschap geen regeling met (fiscaal interessant) onderhoudsgeld beslissen: Ouders hebben evenveel verblijftijd dus krijgen ze evenveel geld. Men houdt geen rekening met de vraag wie met welk geld de gezamenlijke kosten zal betalen. Gezamenlijke kosten worden oa betaald met onderhoudsgeld.

 

'Iedereen betaalt alles apart' is een regeling die goed kan werken. Ouders met een hoog inkomen bijvoorbeeld kunnen alles dubbel kopen. De meeste ouders kunnen dat niet. En iedereen heeft kosten die in elk geval eenmalig door één ouder moeten betaald worden bijvoorbeeld een tandenbeugel. Door welke ouder en met welk geld? Verblijfsco-ouderschap met fiscaal co-ouderschap zonder onderhoudsgeld biedt op deze vraag geen antwoord.