Conflicten hanteren

Een ouderschapstherapeut

 

1. De ouders zullen, op eenvoudig verzoek van een van beiden, een beroep doen op een ouderschapstherapeut om een opvoedingsprobleem bespreekbaar te maken.

 

2. De ouders zullen, bij een ernstig conflict over opvoeding, in overleg beiden een beroep doen op een ouderschapstherapeut.

 

3. De ouderschapstherapeut helpt de ouders praten over een meningsverschil over opvoeding. De therapeut helpt de omgangsvormen zodanig te organiseren dat ouders en kind zich beter voelen. De ouders betalen elk de helft van de kosten voor de therapeut.

 

Een ouderschapsbemiddelaar

 

4. De ouders zullen, op eenvoudig verzoek van een van beiden, een beroep doen op een ouderschapsbemiddelaar om te onderhandelen over gezag en/of verblijf en/of kostenregeling.

 

5. De ouders zullen, bij een ernstig conflict over gezag en/of verblijf en/of kosten, beiden in overleg een beroep doen op een ouderschapsbemiddelaar.

 

6. Als er problemen zijn met de uitvoering van een afspraak uit deze ouderschapsovereenkomst, dan hebben de ouders minimum 3 gesprekken met een ouderschapsbemiddelaar. Pas daarna zal een ouder aan een rechter vragen om een beslissing te nemen.

 

7. De ouderschapsbemiddelaar helpt de ouders onderhandelen over een meningsverschil aangaande de gezagsregeling en/of de verblijfsregeling en/of de kostenregeling voor het kind. De bemiddelaar helpt de ouders om zelf te beslissen en zelf een schriftelijke overeenkomst te maken (zodat zij de tussenkomst van advocaten of rechter vermijden). De ouders betalen elk de helft van de kosten voor de bemiddelaar.

 

Twee advocaten

 

8. Als de ouders een beroep doen op twee advocaten, dan zullen zij beiden in het belang van het kind een advocaat kiezen die hun conflict niet nodeloos verhoogt, bij voorkeur twee advocaat-bemiddelaars.

 

Uitvoeringskosten

 

9. Als een ouder, wegens niet-uitvoering van een afspraak vervat in deze ouderschapsovereenkomst door de andere ouder, de uitvoering van een afspraak gerechtelijk afdwingt, dan betaalt de nalatige ouder alle kosten van de gedwongen uitvoering. Deze kosten zijn onder andere de kosten voor een formulier van tenuitvoerlegging van het vonnis, een kopie van de ouderschapsovereenkomst en alle eventuele gerechtsdeurwaarderskosten.