Meningsverschil over een belangrijke beslissing

Overleg

 

1. Op het ouderoverleg van maart leggen de ouders de schoolkeuze vast. Op het overleg van juni leggen de ouders de studierichting voor het komende schooljaar vast.

 

2. Op elk ouderoverleg van juni leggen de ouders de schoolkeuze en studierichting voor het komende schooljaar vast. Als het schoolresultaat onzeker is, dan beslissen zij hierover op een bijkomend ouderoverleg in juli. Als het kind herexamens heeft, beslissen de ouders pas in augustus, na gezamenlijk overleg met het Centrum voor Leerlingen Begeleiding.

 

3. (gezagsco-ouderschap) Als de ouders een meningsverschil hebben waardoor zij op een ouderoverleg geen gezamenlijke beslissing kunnen nemen, dan maken zij binnen de drie weken na dit ouderoverleg een afspraak met een deskundige. Zij bepalen op dit ouderoverleg wie de afspraak zal organiseren. De ouders betalen elk de helft van de kosten. De ouders raadplegen de volgende deskundige:
• voor een meningsverschil over een schoolonderwerp: een medewerker van het Centrum voor Leerlingen Begeleiding (CLB) verbonden aan de school
• voor een meningsverschil over opvoeding: een centrum voor geestelijke gezondheidszorg of een ouderschapstherapeut
• voor een meningsverschil over gezondheid: de huisarts naam en gemeente
• voor een meningsverschil over gezag, verblijf, kosten: een ouderschapsbemiddelaar

 

4. (gezagsco-ouderschap) Als de ouders, na hun overleg met hulp van een deskundige, nog steeds geen gezamenlijke beslissing kunnen nemen, dan neemt de ene ouder een beslissing over onderwerp en de andere ouder over onderwerp.

 

5. (gezagsco-ouderschap) Als de ouders, na drie bijeenkomsten met een ouderschapsbemiddelaar, geen overeenkomst over gezag en/of verblijf en/of kosten bereiken, dan vragen zij de rechter om een beslissing te nemen over hun meningsverschil

 

6. (gezagsregeling op maat) Als de ouders, na drie bijeenkomsten met een ouderschapsbemiddelaar, geen overeenkomst bereiken over een meningsverschil aangaande een belangrijke beslissing, dan zal moeder of vader alleen die beslissing nemen die hij of zij wettelijk alleen mag nemen. De ouders vragen de rechter dan om een beslissing te nemen die zij wettelijk samen moeten nemen.

 

Nu al beslissingen nemen voor later

 

7. De ouders kiezen als lagere school voor het kind naam van de school, en als middelbare school naam en gemeente.

 

8. Het kind zal waarschijnlijk vanaf januari 2020 naar een Steiner school gaan. De ouders zullen de beslissing voor de kleuterschool als volgt nemen. Op het ouderoverleg van december 2018 brengen zij informatie over de verschillende scholen samen. Moeder/vader legt informatie over Steiner scholen voor. Vader/moeder brengt informatie over andere scholen mee. Op het overleg van maart 2019 onderhandelen de ouders over de schoolkeuze. Zij houden rekening met ieders bekommernissen. Ten laatste op het overleg van juni 2019 nemen zij samen een beslissing.

 

9. De ouders kiezen dezelfde huisarts voor het kind; namelijk naam en gemeente, en dezelfde tandarts voor het kind; namelijk naam en gemeente.

 

10. Moeder/vader is verantwoordelijk voor alle administratieve regelingen voor het kind: bijvoorbeeld het bijhouden van kids-ID en paspoort.

 

11. Het huis adres (of Het geld beschrijving ) dat eigendom is van het kind, wordt tot de meerderjarigheid van het kind datum als volgt beheerd: beheersregels.

 

12. De ouders regelen als volgt het communiefeest of het feest van de vrijzinnige jeugd of het lentefeest van het kind beschrijving.

 

13. De ouders betalen allebei evenveel zakgeld.

 

14. Als een ouder, gedurende meer dan twee maanden, omwille van psychische gezondheidsproblemen niet in staat is om belangrijke beslissingen te nemen, dan doet de andere ouder dat voor dringende belangrijke beslissingen in overleg met naam. De ouders raadplegen een dokter om de ziekteperiode te bepalen.