Wat staat in een ouderschapsplan?

Sommige ouderschapsplannen zijn beperkt. Dat kan goed werken. Sommige ouderschapsplannen zijn uitgebreid. Dat kan ook goed werken. Wat werkt goed voor u?
Wat kan in een ouderschapsplan staan?
 
GEZAG 
Gezagsco-ouderschap of één ouder oefent het gezag uit of een gezagsregeling op maat
Beschrijving van de beslissingen
 
VERBLIJF 
Schoolperiodes
Hoofdverblijf of verblijfsco-ouderschap
Overgangsuur op een schoolvrije dag
Vakanties
Zomervakantie
Paas- en kerstvakantie
Krokus- en herfstvakantie
Feestdagen en schoolvrije dagen
Wie haalt of brengt het kind
 
KOSTEN 
Eén ouder beheert de kosten
Moeder/vader heeft het kind fiscaal ten laste
Moeder/vader ontvangt het kindergeld en de studiebeurs
Hoe beheert moeder/vader de kosten
Beschrijving van de kosten
Vader/moeder betaalt onderhoudsgeld voor gezamenlijke kosten
Vader/moeder betaalt extra onderhoudsgeld voor buitengewone gezamenlijke kosten
 
Of twee ouders beheren de kosten 
Kostenco-ouderschap
Moeder of vader heeft het kind fiscaal ten laste
Moeder of vader ontvangt het kindergeld en de studiebeurs
Vader of moeder betaalt onderhoudsgeld, en moeder of vader betaalt bijdrage in onderhoud
Beschrijving van de kosten
Kindrekening
 
Of beperkt kostenco-ouderschap
Moeder/vader heeft het kind fiscaal ten laste
Moeder/vader ontvangt het kindergeld en de studiebeurs
Beschrijving van de kosten
Hoe beheert moeder/vader de gewone gezamenlijke kosten
Hoe beheren beide ouders de buitengewone gezamenlijke kosten
Vader/moeder betaalt onderhoudsgeld
Kindrekening
 
Onderhoudsgeld voor het kind
Vanaf en tot wanneer betaalt ouder vader/moeder onderhoudsgeld
Hoeveel onderhoudsgeld betaalt vader/moeder en hoe
Het bedrag wordt al dan niet aangepast aan een index
Het bedrag kan veranderen
 
Beschrijving van de kosten
Aparte kosten
Gewone gezamenlijke kosten
Buitengewone gezamenlijke kosten
Kosten hogere studies
 
Kindrekening
Op wiens naam staat de rekening
Wat komt op de rekening
Wie kan hoe geld afhalen
Tekort op de rekening
Saldo van de rekening
 
Spaarrekening
Wat komt op de rekening
Wie betaalt hoe welke kosten met de spaarrekening
Saldo van de rekening
 
CONFLICTBEHEERSING
Regelmatig overleg
Bemiddelingsbeding
Veranderingen voorzien
Eenmalige afwijking van de gewone verblijfsregeling
Verandering van de verblijfsregeling
De nieuwe verblijfsregeling is bindend
Nalatigheidintrest
Inkomstenoverdracht (ontvangstmachtiging)