Zakelijk regelen

Wees zakelijk en blijf bij de zaak

 

Wees zakelijk: zet emoties naast zaken. Regel weloverwogen, goed doordacht, niet afgeleid door tijdelijke emoties. Zakelijk regelen betekent niet: 'meningsverschillen toedekken en nooit conflicten hebben', of: 'toegeven aan de eisen van de andere ouder'. Meningsverschillen zijn normaal. Verduidelijk uw bekommernissen. Vertroebel het regelen niet door te veel ongenoegen, teleurstelling en kwaadheid.

 

En blijf bij de zaak: regel als ouder, niet als ex-partner. Het gaat over ouderschap. Regel uw ouderschap als ouders. Zet uw vragen en bekommernissen als ouder voorop. Wat vind ik als moeder/vader goed voor mijn kind? Wat zou deze regeling betekenen voor mijn kind? Focus op uw kind. Geef uitleg over wat u bezighoudt als ouder, zeg wat u wil als ouder. Zakelijk regelen betekent dat u op het moment dat er beslissingen genomen worden over uw kind, gericht blijft op het welbevinden van uw kind. U hoeft daarvoor geen vrienden te zijn of elkaar veel te ontmoeten.

 

Waarom uw ouderschap zakelijk regelen?

 

Vele onderzoeken overal in de wereld bevestigen al tientallen jaren dat moeilijkheden van kinderen van apart wonende ouders samenhangen met 'The child caught in the middle'. Kinderen die klem zitten tussen hun ouders ondervinden daar veel last van. Kinderen kunnen ontredderd raken bij veelvuldig conflict. Of bij conflict met veel vijandigheid, waarin het kind betrokken raakt of dat rond het kind draait. Ook conflicten die niet opgelost raken, blijven aanslepen en conflicten die openlijk worden beleefd, kunnen kinderen leed berokkenen.

 

Uw ouderschap zakelijk regelen, kan spanningen in de hand houden. Dan blijft niemand hangen in gevecht, in teleurstelling, in bitterheid over het verleden en over de scheiding. Dan komt er rust. Dan kan iedereen vooruit. Dan gaat het leven na de scheiding verder met een blik op de toekomst. Uw ouderschap zakelijk regelen vergroot de kans dat iedereen de nieuwe regelingen aanvaardt en uitvoert. En zich inspant om de regelingen goed te doen werken. Goed voor iedereen, zoveel mogelijk rekening houdend met wat iedereen belangrijk vindt.

 

Regel daarom uw ouderschap zakelijk, welk traject u ook volgt. Wanneer er beslissingen over uw kind moeten genomen worden – door uzelf of door een rechter – richt u op 'de zaak': het welbevinden van uw kind. Goede regelingen maken goede ouders.