Iedereen telt mee

Als de regelingen aansluiten bij echte bekommernissen, dan worden ze door iedereen aanvaard. Dan doet iedereen zijn best de regelingen goed te doen werken. Zelf beslissen kan als voordeel hebben dat iedereen uitgebreid zijn zeg kan doen. Toch is zelf beslissen niet altijd mogelijk. Ook als een rechter beslist, kan iedereen meetellen. Belangrijk is dat iedereen ondervindt correct te kunnen deelnemen aan het beslissingsproces.

 

U kan in elk traject rekening houden met wat uw kind belangrijk vindt. Uw kind kan niet beslissen, wel meetellen. Uit onderzoek blijkt dat 'meetellen' het welbevinden van kinderen bevordert. Een kind dat zijn zeg heeft kunnen doen over de regelingen, zal ook meer zijn best doen om de regelingen goed uit te voeren.

 

Als een ouder of een kind het gevoel heeft dat er met hem of haar te weinig of geen rekening werd gehouden, kan een gevoel van 'onrecht aangedaan zijn' blijven hangen. Dit ongenoegen kan zich uiten in een voortdurend protest tegen de uitvoering van de regelingen. Het vergt soms te veel inspanning om de ontgoocheling weg te slikken, en ondanks alles de regelingen loyaal uit te voeren.