Wikken en wegen

Bezint eer ge begint. Neem de tijd om de balans van voordelen en nadelen op te maken. Niet enkel over 'wat', over de regelingen: Welke verblijfsregeling past bij ons? Welke kostenregeling past bij ons? Maar ook over 'hoe', over de trajecten: Op welke manier gaan we ons ouderschap regelen? Welk traject past bij ons?

 

Op de vraag Hoe zou u willen scheiden? antwoorden de meeste mensen: zonder een lang en een duur gevecht met advocaten, en zonder dat ons kind de dupe wordt. Ze vinden én een rechtvaardige regeling én het welbevinden van hun kind belangrijk. Wat wil u? En welk traject past best bij wat u wil? Is zelf onderhandelen wel de beste keuze? Is het niet beter om twee advocaten te laten onderhandelen? Is het niet beter om een rechter te laten beslissen? Of zou een rechter niet kunnen helpen om een akkoord te bereiken?

 

Als u overweegt om een rechter te laten beslissen, informeer u vooraf over het verloop en de gevolgen van gerechtelijke procedures op korte en lange termijn. Zo vermijdt u een groeiend gevoel van machteloosheid, stuurloosheid, onzekerheid en angst, verrassingen, ongewilde neveneffecten, nodeloze kosten, verbittering en teleurstellingen omwille van foutieve verwachtingen. Begin niet onbezonnen een gerechtelijke procedure. Zo'n procedure kost tijd en geld. Weet dat er hoger beroep mogelijk is tegen een uitspraak van de familiekamer van de familierechtbank (in eerste aanleg) en dat er ook op het niveau van het hof van beroep kamers voor minnelijke schikking bestaan.

 

Heeft uw ex-partner beslist om te scheiden en moet u deze beslissing aanvaarden? Dan hebt u misschien al het gevoel dat de gebeurtenissen u ontglippen, dat alles buiten u om verloopt, dat u alles machteloos moet ondergaan. Als uw ex-partner beslist heeft om te scheiden, kan u een scheiding niet vermijden. Sinds september 2007 krijgt men snel - ook tegen de wil van de echtgenoot of echtgenote - de uitspraak van de echtscheiding. U kan wel mee bepalen op welke manier u uw familiezaken zult regelen. Zelf beslissen hoe u uw ouderschap zult regelen, maakt u opnieuw steviger.