Meegesleurd

De momenten van aarzeling zijn het meest leerzaam. Weerstaan aan de druk om snel beslissingen te nemen, is echter niet altijd mogelijk. Tijdens een familiecrisis kunnen de familiebanden zo aangespannen zijn dat het bovendien onmogelijk is om een afwijkend pad te kiezen. De familie, de advocaat, de notaris, en de omstandigheden laten dikwijls weinig ruimte voor wikken en wegen.

 

Mensen kunnen zeer snel verzeild raken in een gerechtelijke procedure waarvan zij de gevolgen niet overzien. Een eerste stap in de richting van een gevecht leidt dikwijls onomkeerbaar tot verdere stappen in die richting. Dit sneeuwbaleffect doet wederzijds vertrouwen snel omslaan in wantrouwen. De kwetsuren zijn snel groot. Eenmaal in een juridisch gevecht verwikkeld, wordt ontsnappen moeilijk. Het strijdkader belet om zonder gezichtsverlies de wapens te laten vallen.

 

Emoties zijn meestal slechte raadgevers. Hoe kan ik de ander tonen hoe erg hij of zij mij gekwetst heeft? Een gerechtelijke procedure lost geen emotioneel conflict op, integendeel. Een rechter is geen therapeut. Een rechter kan zakelijke meningsverschillen oplossen, door knopen door te hakken. Felle emoties verblinden en drijven mensen op een pad waarvan zij achteraf spijt hebben.

 

Tekort aan informatie over de mogelijke, vermoedelijke of waarschijnlijke rechtspraak van een rechter over hun conflict, brengt mensen dikwijls op een spoor dat hen achteraf sterk teleurstelt. Ook verkeerde informatie kan mensen in een onbedoelde richting sturen. Er doen heel wat mythes de ronde over scheiding. Sensationele krantenartikelen over vechtscheidingen boezemen angst in en verdoezelen de mogelijkheden die de wet biedt om met een scheiding 'vredelievend' om te gaan. Niet iedereen weet bijvoorbeeld dat de wet promoot dat mensen zelf onderhandelen en zelf beslissen.

 

Onwetendheid leidt ook tot onzekerheid, onvoorspelbaarheid en soms tot paniekreacties. Zo zet een ouder wel eens emotioneel de stap naar 'de alwetende sterke advocaat' die zal zorgen dat de rechter een 'rechtvaardige' beslissing zal nemen, door hem of haar gelijk te geven. Of zo organiseert een ouder uit angst een plotse verhuis zonder overleg met de andere ouder en zonder uitleg aan het kind ...