Waarom twee advocaten laten onderhandelen?

Misschien zijn uw relationele spanningen nu zo groot dat zelf doelmatig en gelijkwaardig onderhandelen nu een onmogelijke opdracht is. Misschien zijn er te weinig onderhandelingsvaardigheden. Misschien bent u nu te emotioneel om zakelijk te overleggen. Of is er te weinig vertrouwen. Of heeft een ouder meer macht dan de andere ouder. Misschien zijn de meningsverschillen erg groot of zit u vast in onverzoenbare standpunten.

 

Geef u zelf geen onmogelijke opdracht. Het is begrijpelijk dat u in een gevoelige periode niet zelf kan onderhandelen. Misschien bracht de scheiding zo'n deuk in uw zelfbeeld aan, dat u nu geen andere meningen kan beluisteren, en zeker niet die van uw ex-partner. U maakt een moeilijke tijd door. Misschien is het nu beter een advocaat in uw plaats te laten onderhandelen.

 

Twee advocaten laten onderhandelen, kan een prima traject zijn. Bespreek op voorhand met uw advocaat hoe u wil dat de onderhandelingen verlopen. De overdracht van de onderhandelingen naar twee advocaten kan immers leiden naar een groeiend proces van afhankelijkheid. Als u van uw advocaat hoort Vertrouw mij, de rechter en de wet om beslissingen te nemen, dan kan u terecht komen in een positie van volgzaamheid. Blijf goed samenwerken met uw advocaat en blijf tegelijkertijd kritisch ten aanzien van de voorstellen van uw advocaat.