Hoe is belangrijker dan wie

Hoe men onderhandelt, is belangrijker dan wie onderhandelt. Zowel voor de twee advocaten als voor u beiden geldt: Houd onderhandelingen zakelijk. Regel als ouders, niet te veel afgeleid door emoties. Houd rekening met ieders bekommernissen.

 

U wil een overeenkomst die iedereen op lange termijn blijft aanvaarden. Duurzame beslissingen volgen vanzelf uit 'goede' onderhandelingen. De keuze van onderhandelingsmethode en bijbehorende onderhandelingsregels is belangrijker dan kiezen tussen zelf onderhandelen of dat twee advocaten laten doen. De voordelen en nadelen van 'zelf onderhandelen' hangen af van uw manier van onderhandelen. Ook de voordelen en nadelen van 'twee onderhandelende advocaten' hangen af van hun manier van onderhandelen.

 

Onderhandelaars verdedigen elk hun eigen zaak, of zij zoeken een oplossing die goed is voor beiden. Onderhandelaars houden hun standpunten vast, of zij laten hun standpunten los. Onderhandelaars doen aan ruilhandel en zoeken een compromis waarbij ieder water in de wijn moet doen, of zij zoeken een oplossing waarbij geen van beiden moet opgeven wat hij of zij echt belangrijk vindt. Onderhandelaars gebruiken macht of zij onderhandelen op gelijke voet...

 

Ury en Fisher zijn bekende onderhandelingsspecialisten. Zij maken een onderscheid tussen twee onderhandelingsmethodes: de methode die vertrekt vanuit standpunten, en de methode die vertrekt vanuit bekommernissen. In de methode die vertrekt vanuit standpunten gebruiken de onderhandelaars wapens, onder andere het chantagewapen. Dergelijke onderhandelingen verlopen niet minzaam. In de methode die vertrekt vanuit bekommernissen gebruiken de onderhandelaars geen wapens. Deze methode geeft meer kans op persoonlijke, creatieve oplossingen.

 

De appelsien

 

Meer
Onderhandelen vanuit standpunten
Onderhandelen vanuit bekommernissen