Uw kind doet mee

Wie beslist over de verblijfsregeling? Telt uw kind hierin mee? Wat is uw mening over leiding nemen als ouder, en leiding geven als ouder? Hangt dit af van de leeftijd van het kind? Welke invloed heeft uw kind op de verblijfsregeling? Zal u rekening houden met wat uw kind denkt over zijn of haar verblijfsregeling? Wil u uw kind 'inspraak geven' in de bemiddeling? Is er een verschil tussen meetellen en mee beslissen? Hoe komt u te weten waar uw kind mee bezig is?

 

Kinderen kunnen op vele manieren meetellen in de regelingen.

 

In een ouderschapsbemiddeling gaat veel tijd naar het verkennen van de bekommernissen van de betrokken kinderen.