Rollen van een notaris

Een notaris is zowel ambtenaar als zelfstandige in vrij beroep. Hij moet de belangen van alle partijen dienen, moet aan de twee partijen onpartijdig advies geven, moet elke partij volledige informatie geven over de rechten, verplichtingen en lasten die voor deze partij het gevolg zijn van afspraken uit een overeenkomst. Een notaris heeft beroepsgeheim.

 

Een notaris is een ambtenaar 

 

Als openbaar ambtenaar voert de notaris overheidstaken uit waarvoor u verplicht naar een notaris moet. U moet bijvoorbeeld een notaris raadplegen voor het inkopen van uw gezamenlijk huis.

 

Een notaris bekrachtigt een overeenkomst

 

U kunt een notaris vragen uw ouderschapsplan te beschrijven in een notariële akte. Dan worden de regelingen afdwingbaar. Dan kunt u elkaar dwingen de regelingen uit te voeren.
Het is mogelijk dat de notaris bedenkingen heeft bij uw zelf gemaakt ouderschapsplan, en u adviseert sommige regelingen te veranderen of anders te formuleren. Neem wat tijd om die suggesties te laten bezinken. Bespreek met de notaris vanuit welke bekommernissen uw overeenkomst tot stand is gekomen. Leg de notaris uit wat u wil en wat u niet wil. Dan kan hij daar rekening mee houden bij de optimalisering van de overeenkomst.

 

Een notaris geeft informatie en advies

 

Een notaris kan creatieve goederen- en huisregelingen voorstellen. Hij kan informatie geven over financieel interessante of ingewikkelde goederenafspraken. Voor ouderschapsregelingen vertrekken sommige notarissen soms te veel van hun eigen model met standaardoplossingen. U mag gerust aandringen op een oplossing op maat, aangepast aan uw persoonlijke omstandigheden en bekommernissen, maar u moet tegelijk rekening houden met het gegeven dat een notaris geen overeenkomst mee zal ondertekenen waar hij niet achter staat.

 

Een informatiegesprek is meestal ook een adviesgesprek. U kan een notaris vragen wat hij of zij een goede regeling vindt. Als de notaris een goede oplossing naar voor schuift, bestaat het risico dat hij een van u beiden 'gelijk' geeft en de andere 'ongelijk'. Leg goed uit wat u beiden wil en wat u beiden niet wil. Dan kan de notaris in zijn advies rekening houden met uw gezamenlijke bekommernissen.

 

Een notaris bemiddelt

 

U gaat samen naar één bemiddelaar. Een bemiddelaar is een informant en een onderhandelingsmanager. Hij zorgt ervoor dat u zelf, goed geïnformeerd, onderhandelt en beslissingen neemt.

 

Niet elke notaris is een notaris-bemiddelaar. Een notaris-bemiddelaar heeft een erkende opleiding bemiddeling gevolgd. Zowel een notaris als een notaris-bemiddelaar geven informatie en beschrijven uw ouderschapsplan in een notariële akte.

 

Is uw notaris een 'notaris' of een 'notaris-bemiddelaar'? Wat is het verschil? Wat doet een notaris anders dan een notaris-bemiddelaar? Een notaris geeft advies en zoekt mee naar de beste oplossing. Een notaris-bemiddelaar helpt u zelf onderhandelen en zelf beslissen.

 

Een notaris onderhandelt

 

U kan elk apart naar een eigen notaris gaan. Dan onderhandelen de notarissen met elkaar. Notarissen hebben veel ervaring met onderhandelingen over goederen. Een notaris moet altijd onpartijdig zijn. Ook als een notaris voor de ene partij optreedt en een andere notaris voor de andere partij, moeten de twee notarissen voor de twee partijen blijven werken, in alle onpartijdigheid.

 

Wanneer u met twee notarissen werkt, dan brengt dit in principe geen extra kosten met zich mee. Het ereloon dat u betaalt voor een notariële akte wordt verdeeld over de twee notarissen. Bij langdurige onderhandelingen kan de notaris een bijkomend onderhandelingsereloon vragen als hij dit op voorhand met u afspreekt.

 

Een notaris beslist


Als de familierechtbank hem daartoe aanstelt in het raam van een gerechtelijke vereffening-verdeling van het gemeenschappelijk vermogen van gehuwde ouders (of van een nalatenschap), neemt een notaris als een 'eerste rechter' beslissingen over de vereffening en verdeling van goederen in een zogenaamde 'staat van vereffening' met ontwerp van verdeling. Indien op basis van deze staat geen akkoord mogelijk is, beslist de familierechtbank