Welke onderhandelingsmethode?

Een vader zegt aan zijn advocaat: Ik wil dat u verblijfsco-ouderschap eist. Doet hij deze uitspraak als zoon van zijn moeder die vreest dat ze haar enig kleinkind niet meer zal kunnen zien, of als man die zijn vrouw wil tonen hoe erg zij hem gekwetst heeft, of als vader die ervan overtuigd is dat zijn kind beide ouders even goed moet leren kennen, of als ex-man die wil marchanderen over minder onderhoudsgeld, of als vader die vreest dat hij zijn kind onverdraaglijk zal moeten missen?

 

Hoe reageert zijn advocaat? Zoekt hij redelijke argumenten om de tegenpartij te overtuigen van het eigen gelijk (verblijfsco-ouderschap) en het ongelijk van de tegenpartij (hoofdverblijf)? Of zegt hij: Ik begrijp dat u in het verleden erg gekwetst werd als man en dat u kwaad bent op uw vrouw. Wat vindt u als vader een goede regeling voor uw kind? Waarover maakt u zich zorgen?

 

Onderhandelen vanuit standpunten of vanuit bekommernissen?

 

Sommige advocaten vertrekken vanuit de standpunten van hun cliënten, bijvoorbeeld Ik wil het hoofdverblijf bij mij of Ik wil zoveel onderhoudsgeld betalen, niet meer. De advocaten zoeken een compromis dat ze beiden kunnen aanvaarden. Elke advocaat zoekt een akkoord waarbij zijn eigen cliënt zoveel mogelijk wint.

 

De advocaten zetten elkaar onder druk om toegevingen te doen. De ene advocaat probeert bijvoorbeeld van de tegenstrever een zo hoog mogelijk bedrag aan onderhoudsgeld af te dwingen. De andere advocaat probeert deze druk te weerstaan. Elke partij moet water in zijn wijn doen. Als uw cliënt toegeeft voor het verblijf, dan zal mijn cliënt toegeven voor de kosten. De advocaat die het eigen standpunt meer dan dat van de tegenstrever in het compromis terugvindt, heeft het gevoel de onderhandelingen te winnen.

 

Advocaten gebruiken wel eens het chantagewapen 'voorspelde rechtspraak'. Als uw cliënt niet akkoord gaat met het voorstel van mijn cliënt dan gaan wij naar de rechtbank en dan zal de rechter ons gelijk geven. De advocaat die een machtspositie gebruikt, heeft daardoor niet vanzelfsprekend ook meer invloed. Toch bestaat het risico dat de machtsverhouding tussen de partijen het resultaat bepaalt, en niet de behoeften en bezorgdheden van ouders en kind.

 

Meer en meer advocaten vertrekken vanuit de bekommernissen van hun cliënten. Zij zoeken en verkennen de gemeenschappelijke of verzoenbare wensen van hun cliënten. Ze doen inspanningen om misverstanden op te helderen. Samenwerken leidt bijna altijd tot een beter resultaat dan elkaar tegenwerken. De advocaten vechten samen tegen het probleem, in plaats van tegen elkaar. Ze onderzoeken samen een kwestie. Ze maken de overgang van strijd naar creativiteit. Advocaten die een opleiding ouderschapsbemiddeling hebben gevolgd, proberen ouderschap en partnerschap naast elkaar te zetten. Zij doen hun cliënten nadenken als ouders.