Schriftelijk en mondeling

Onderhandelingen tussen advocaten gebeuren gedeeltelijk schriftelijk. Een advocaat stuurt een brief met voorstellen en argumenten naar de advocaat van de tegenpartij. Die antwoordt met tegenargumenten, eigen voorstellen, eigen argumenten. Deze schriftelijke onderhandelingen kunnen lang duren. Elke advocaat kan de onderhandelingen vertragen.

 

De briefwisseling tussen advocaten is in principe strikt vertrouwelijk, met de bedoeling om het beide advocaten mogelijk te maken om te onderhandelen. Een advocaat moet partijdig zijn. Hij moet de belangen van zijn cliënt verdedigen. Tegelijk blijft de advocaat onafhankelijk van zijn cliënt, en dit om op zijn eigen manier met de tegenstrever te kunnen onderhandelen. De cliënt heeft recht op het volledige dossier, behalve op een kopie van de briefwisseling tussen de advocaten. De advocaat geeft zijn cliënt wel uitleg over de inhoud van de schriftelijke onderhandelingsstappen.

 

Advocaten onderhandelen ook rechtstreeks. Zij organiseren bijeenkomsten in aanwezigheid van hun cliënten.