Hoe beslist een rechter over ouderschap?

Een rechter moet over ouderschap beslissen in 'het belang van het kind'. Het belang van het kind ligt niet vast. U kan hierover lezen in het artikel Steunbronnen voor kinderen. De rechter moet het belang van uw kind persoonlijk beoordelen. De rechter houdt uiteraard ook rekening met uw overtuigingen.


Sommige advocaten stellen in hun pleidooien de andere ouder voor als een minder goede of ronduit slechte ouder. De beschuldigingen zijn kwetsend voor de andere ouder. Veel rechters beoordelen het zwartmaken van de andere ouder als negatief. Zij waarderen ouders die proberen samenwerken met de andere ouder. Wat doen als elkaar ondersteunen moeilijk is?


De meeste rechters stappen niet mee in een strijd om het gelijk, de strijd om de waarheid. De knoop doorhakken door de ene ouder 'gelijk' en de andere 'ongelijk' te geven, lost immers het conflict tussen de ouders niet echt op. Het is beter dat beide ouders ondervinden dat de rechter met zijn of haar bekommernissen rekening heeft gehouden, ook al is de uiteindelijke regeling niet wat gevraagd werd. Als iedereen meetelt, is de kans groot dat iedereen zijn best doet om de regelingen goed uit te voeren. Dan kan er rust komen.


Niet alleen de overtuigingen van de rechter, en de overtuigingen van de ouders spelen een rol. Ook de sociale studie van een justitieassistent, en een gesprek van de rechter met het kind, kunnen de beslissing van de rechter beïnvloeden. Dat gebeurt meestal bij een conflict over de verblijfsregeling.