Hoe beslist een rechter over gezag?

Een rechter beslist gezagsco-ouderschap ('gezamenlijke uitoefening van het gezag'). Of een rechter beslist uitsluitende ('exclusieve') uitoefening van het gezag. Een rechter mag ook een gezagsregeling op maat beslissen.

 

De wet over gezag bepaalt een voorkeur voor gezagsco-ouderschap. Dit betekent dat de ouders samen de belangrijke beslissingen moeten nemen. Ook als ouders apart wonen, dan hebben ze in principe gezagsco-ouderschap, tenzij een rechter er anders over beslist.

 

Meestal behoudt een rechter gezagsco-ouderschap. Soms beslist een rechter tot uitsluitende uitoefening van het gezag waarbij één ouder alle belangrijke beslissingen alleen mag nemen.

 

Als ouders gezagsco-ouderschap hebben maar geen akkoord vinden over een belangrijke beslissing, dan kan de familierechter over de kwestie beslissen. Zo kan de rechter bijvoorbeeld over de schoolkeuze beslissen.