Hoe beslist een rechter over kosten?

Een rechter beslist dat één ouder de kosten beheert, en de andere ouder onderhoudsgeld betaalt. Of de rechter beslist dat beide ouders de kosten beheren, en geen enkele ouder onderhoudsgeld betaalt. De rechter mag ook een kostenregeling op maat beslissen.


De wet verplicht beide ouders kosten van hun kind te betalen. De rechter verplicht meestal een van de ouders zijn of haar bijdrage te doen door het betalen van onderhoudsgeld. De wet bepaalt niet hoe de rechter het exacte bedrag van het onderhoudsgeld moet berekenen. Het bedrag van het onderhoudsgeld kan sterk verschillen naargelang de rechter.


Rechters houden rekening met de middelen en lasten van beide ouders. Via de pleidooien van de ouders of hun advocaten krijgt de rechter informatie over hun inkomsten. De ene ouder probeert te bewijzen dat de andere ouder een hoog inkomen heeft, eventueel uit zwart geld. De andere ouder probeert te bewijzen dat hij een laag inkomen en hoge uitgaven heeft. De rechter kan aan een justitieassistent de opdracht geven om, in zijn sociale studie, de middelen van beide ouders te onderzoeken.


Dat een ouder veel schulden heeft, betekent niet dat hij geen of weinig onderhoudsgeld voor het kind moet betalen. Het alimentatiegerechtigde kind gaat voor op andere schuldeisers.


Het onderhoudsgeld waartoe een rechter heeft verplicht, stijgt op zich jaarlijks automatisch mee met het indexcijfer van de consumptieprijzen. Soms beslist een rechter op verzoek van een partij dat het onderhoudsgeld met het gezondheidsindexcijfer mee verhoogt, wat voordeliger is voor de betaler omdat deze index minder snel stijgt. Rechters beslissen soms tot de verhoging van het onderhoudsgeld met een bepaald bedrag vanaf een bepaalde leeftijd van het kind.


Ouders hebben onderhoudsplicht tot het einde van de studies van hun kind. Voor de meeste rechters is één bisjaar in de loop van hogere studies geen reden om een einde te maken aan de betaling van onderhoudsgeld.


Als het kind hoofdzakelijk bij één ouder verblijft, beslist de rechter bijna altijd dat de ouder bij wie het kind zijn hoofdverblijf heeft de kosten van het kind beheert, en dat de andere ouder aan deze ouder onderhoudsgeld voor het kind moet betalen. Wat bij verblijfsco-ouderschap?