Hoe de kans op conflicten inperken?

Maak in de periode van de overgang naar apart wonen, voldoende tijd om uw ouderschap zakelijk te regelen. Het regelen van uw ouderschap uitstellen naar later, als u al een tijd apart woont, is meestal geen goed idee. Het is dan niet meer zo gemakkelijk om een gelijk moment te vinden dat u beiden tijd kan en wil investeren in vermoeiende onderhandelingen.


Duidelijke afspraken

 

Maak in de overgangsperiode praktische afspraken. Misschien lijken sommige regelingen nu banaal, overbodig en pietluttig. Duidelijke afspraken kunnen hun nut bewijzen als u een tijd apart woont. Geen of vage afspraken leiden tot misverstanden en nodeloze conflicten. Apart wonende ouders maken bijvoorbeeld vaak ruzie over 'kleren'. U kunt discussies over kleren later vermijden door afspraken te maken over 'kleren' op het moment dat er (nog) geen ruzie is over kleren. Het is later moeilijk om, middenin een ruzie over kleren, zakelijk over kleren te onderhandelen.

 

Goede afspraken maken goede ouders. Zorg ervoor dat er later geen discussie komt over de interpretatie van de regelingen. Vermijd beschrijvingen zoals 'tijdig' of 'regelmatig' of 'voldoende' of 'in de kerstvakantie', of 'bijzondere kosten'.

 

Beschrijf concreet wat u bedoelt, bijvoorbeeld 'om 19u30' of 'elke 10de dag van de maand' of

 

'100 euro, jaarlijks in januari aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen' of 'van vrijdag na schooltijd tot woensdag 12u00 in de eerste week van de kerstvakantie', of nog 'buitengewone gezamenlijke kosten zijn: een schoolreis van meer dan twee dagen (bosklas, zeeklas, skiklas, ...)'. U vindt voorbeelden onder Wat regelen?

 

Veranderingen voorzien

 

Voorzie nu reeds de mogelijke verandering van de regelingen. Zullen de regelingen nog steeds goed werken als u apart ouder bent, als uw kind 16 jaar is, als een van u beiden met een nieuwe partner met eigen kinderen samenwoont, als u ver van elkaar gaat wonen? Een verblijfsregeling die vandaag goed werkt, doet het daarom niet noodzakelijk goed na vijf of tien jaar. U kan nu niet weten welke verblijfsregeling later voor iedereen bevredigend zal functioneren. U kan nu wel voorzien wat u zal doen op het moment dat de huidige verblijfsregeling niet meer goed werkt.

 

Een verblijfsregeling werkt, op voorwaarde dat beide ouders de regeling goedkeuren of aanvaarden en willen uitvoeren. Niet alleen de medewerking van beide ouders is noodzakelijk, maar, vanaf een bepaalde leeftijd, bovendien ook de medewerking van uw kind. In de praktijk is het onmogelijk om, vanaf een bepaald moment, geen rekening meer te houden met de mening van uw kind.

 

Eenmaal een verblijfsco-ouderschap geïnstalleerd, is het belangrijk om regelmatig te toetsen of iedereen soepel kan blijven reageren op veranderde omstandigheden, zoals ouder wordende kinderen of een nieuwe partner. Zou u het verblijfsco-ouderschap zonder gezichtsverlies kunnen stopzetten? Hoe? En welke regeling komt er dan in de plaats? Of misschien is later de overstap van hoofdverblijf bij één ouder naar verblijfsco-ouderschap een goed idee. Hoe zou u die verandering dan organiseren?

 

Een 'crisisplan'

 

Sommige ouders volgen in de praktijk geen vaste verblijfsregeling. Zij overleggen regelmatig en gaan soepel om met het verblijf van hun kind naargelang de wisselende omstandigheden. Als zij scheiden via EOT moeten zij wel een bepaalde regeling op papier zetten. Ook als zij een afdwingbaar plan willen, moeten zij een regeling beschrijven. Welke regeling kunnen zij dan schriftelijk afspreken?

 

Sommige ouders zoeken dan een regeling die ze later beiden zouden kunnen aanvaarden in geval van conflict over de verblijfsregeling. Ze steken hun schriftelijk 'crisisplan' in de kast en volgen in de praktijk geen vaste verblijfsregeling. Als er een conflict komt, dan halen ze het plan uit de kast en dan kan een ouder de uitvoering van het schriftelijk plan afdwingen. De regeling in dit plan is voor beide ouders aanvaardbaar.

 

Misverstanden tijdig opmerken

 

Sommige ouders voorkomen misverstanden door elkaar zo weinig mogelijk te zien en te spreken en overleg tot het minimum te beperken. Anderen door elkaar regelmatig te zien of door regelmatig te overleggen, via mail bijvoorbeeld. Dan worden misverstanden tijdig opgemerkt. U kan afspreken om beslissingen zoals bijvoorbeeld de schoolkeuze, zakelijk te bespreken, en regelingen regelmatig, bijvoorbeeld jaarlijks, te evalueren. Als er spanningen zijn, overleg dan tijdig voordat uw relatie zo kwetsend verloopt dat wederzijds begrip zoek is.

 

Wanneer u op tijd merkt dat de verblijfsregeling minder vlot loopt, kan tijdig overleg volstaan om het ongenoegen te verhelderen en de verblijfsregeling tot ieders tevredenheid aan te passen. Als uw relatie erg gespannen is, kan u een ouderschapstherapeut vragen u te helpen praten.