Hulp van scheidingsprofessionals

Als u familiezaken moet regelen, kan u ondersteuning vragen van scheidingsprofessionals.

U kunt twee advocaten raadplegen, voor elk een eigen advocaat. Als een rechter beslist, kunt u twee advocaten laten pleiten in uw plaats. En als u zelf beslist? Ook dan kan u elk een advocaat nemen. U kunt twee advocaten laten onderhandelen in uw plaats.


En wat als u zelf beslist en zelf onderhandelt? Hoe zelf onderhandelen? Soms is het mogelijk om zonder hulp van een scheidingsprofessional zelf te onderhandelen en zelf te beslissen, bijvoorbeeld wanneer u geen kind hebt en er geen of weinig meningsverschillen zijn over de regeling van uw goederen.


Het is dikwijls moeilijk of onmogelijk om zonder hulp zelf te onderhandelen en zelf regelingen te zoeken, bijvoorbeeld omwille van volgende redenen:


• U hebt weinig informatie
• U hebt grote meningsverschillen
• U zit vast in onverzoenbare standpunten
• U hebt weinig onderhandelingservaring
• U bent te emotioneel om zakelijk te overleggen
• U vertrouwt elkaar onvoldoende
• Een van beiden heeft meer macht dan de ander


Als u zelf beslist en zelf onderhandelt, kan u samen beroep doen op een notaris of advocaat of op een bemiddelaar. U kan ook een rechter in de kamer voor minnelijke schikking inschakelen om tot een akkoord te komen.


Hebt u tekort aan informatie maar kan u wel zakelijk onderhandelen? Zijn uw meningsverschillen niet te groot? U kunt samen naar een notaris of advocaat gaan. Een notaris of advocaat geeft advies en helpt u zoeken naar de beste oplossing.


Wil u zelf onderhandelen, maar weet u niet goed hoe eraan te beginnen? Hebt u grote meningsverschillen? Vreest u dat u uw emoties onvoldoende in de hand zult kunnen houden? Maakt de scheiding u zo emotioneel dat uw onderhandelingen snel zouden ontsporen in een standpuntenstrijd met wapens? Wij konden niet onderhandelen toen wij samenwoonden, en nu zouden we over belangrijke familiezaken moeten onderhandelen? Of: Wij konden vroeger wel redelijk onderhandelen, maar door de scheiding zijn we nu zo emotioneel dat zakelijk overleg onmogelijk is. Misschien is zelf onderhandelen met de hulp van een bemiddelaar dan een traject voor u. Een bemiddelaar helpt mensen doelmatig en gelijkwaardig onderhandelen. Hebt u veel vertrouwen in een rechter en wenst u inhoudelijke sturing bij uw zoektocht naar een akkoord, dan kan u de kamer voor minnelijke schikking aanspreken (maar dit laatste is niet mogelijk bij onderhandelingen met het oog op een EOT).