Rollen van een bemiddelaar

Bemiddeling heeft drie principes waardoor een bemiddelaar ook drie rollen heeft. In de praktijk lopen de drie principes en rollen door elkaar. De bemiddelaar zal nu eens investeren in de ene rol en dan weer in een andere rol.

 

U onderhandelt zelf en u neemt zelf beslissingen. Een bemiddelaar helpt u stap voor stap doelmatig onderhandelen. Hij leidt de onderhandelingen. Het doel is een schriftelijke overeenkomst over goederen en/of ouderschap. Een bemiddelaar garandeert u geen schriftelijke overeenkomst. Hij verbindt zich ertoe zich in te spannen om uw onderhandelingen doelmatig te laten verlopen.


U onderhandelt gelijkwaardig. U hebt beiden evenveel te zeggen. Een bemiddelaar helpt u op gelijke voet onderhandelen. De een heeft niet meer te zeggen dan de ander.


U begrijpt beiden de informatie die u nodig hebt om zelf weloverwogen beslissingen te nemen. Een bemiddelaar geeft u informatie over mogelijke trajecten (hoe regelen?) en over mogelijke regelingen (wat regelen?).


Een bemiddelaar geeft informatie
Een bemiddelaar helpt u doelmatig onderhandelen
Een bemiddelaar helpt u op gelijke voet onderhandelen

 

Meer
Wat is een bemiddelaar niet?