Hoe start u een bemiddeling?

Zoekt u informatie om uw eigen rechten te kennen vóór de start van een procedure waarin een rechter beslist? De bemiddelaar onderzoekt in het eerste gesprek of u goed geïnformeerd en weloverwogen beslist hebt om (via het vierde of vijfde traject) een rechter in uw plaats te laten beslissen. Kent u de vijf trajecten? Kent u het verloop en de gevolgen en de kosten van de vijf trajecten? Zo ja, dan zal de bemiddelaar u voor verdere stappen verwijzen naar een advocaat.


Misschien verandert u door de uitleg van de bemiddelaar van gedacht. Misschien wist u niet goed hoe u zelf kan beslissen, via welke drie trajecten. Als u via het eerste traject wil proberen zelf beslissen en zelf onderhandelen, kan de bemiddelaar met u verdere stappen zetten. Een bemiddelaar moet vanaf het eerste gesprek even goed werken voor beiden. Een bemiddelaar mag geen partij trekken voor u alleen. De bemiddelaar zal zo snel mogelijk uw (ex-)partner uitnodigen.


Wil u een eerste gesprek apart zonder medeweten van uw (ex-)partner? Dat kan. Maar dan wordt het moeilijker om nadien uw (ex-)partner uit te nodigen. Aparte gesprekken 'achter de rug' brengen wantrouwen. Uw (ex-)partner kan denken dat de bemiddelaar voor u partij trekt. Misschien kan u vóór het eerste gesprek, aan uw (ex-)partner zeggen of schrijven:


We zitten vast / Ik maak mij zorgen. Ik wil onderzoeken of een specialist ons/mij kan vooruit helpen. Daarom heb ik op dag x uur x een afspraak met een bemiddelaar. Jij kan naar deze bemiddelaar telefoneren voor uitleg over bemiddeling. Dit is het telefoonnummer en mailadres. De bemiddelaar nodigt je ook uit. Ben je geïnteresseerd, dan kan je de bemiddelaar telefoneren of mailen om met hem/haar ook een afspraak te maken.


Zo merkt uw (ex-)partner dat de bemiddelaar vanaf het begin voor u beiden even goed wil werken.


Wil u het eerste gesprek samen komen, maar vreest u dat uw (ex-)partner niet zal willen meekomen? Merkt u of vreest u dat uw (ex-)partner niet 'wil' onderhandelen? Misschien zijn de volgende stappen een goed idee. U telefoneert naar de bemiddelaar en u legt een afspraak vast op een dag en uur dat uw (ex-)partner zich in principe kan vrijmaken. U zegt aan uw (ex-)partner (in een briefje of telefonisch):


Ik wil onderzoeken of een specialist ons kan helpen. Daarom heb ik een afspraak gemaakt met een bemiddelaar. Je kan de bemiddelaar telefoneren voor uitleg over bemiddeling. Dit is het telefoonnummer en mailadres. De bemiddelaar heeft jou ook uitgenodigd op dit eerste gesprek samen met mij. Als je liever een gesprek apart wil, kun je ook apart een afspraak maken met de bemiddelaar.


Als uw (ex-)partner belt naar de bemiddelaar of naar de bemiddelaar gaat, kan de bemiddeling starten. Telefoneert en gaat hij niet, dan is uw (ex-)partner er wel van op de hoogte dat de bemiddelaar even goed voor hem of haar wil werken. Gaat uw (ex-)partner niet in op de uitnodiging van de bemiddelaar, dan bespreekt u met de bemiddelaar in het eerste gesprek hoe uw (ex-)partner het best opnieuw uitgenodigd wordt.


Misschien is het aannemelijker voor uw (ex-)partner om uitgenodigd te worden door de bemiddelaar dan door u. Misschien zou uw (ex-)partner niet ingaan op uw uitnodiging. Als u een conflict hebt, is het moeilijk om elkaar te volgen. Dat is normaal. Uw (ex-)partner onder druk zetten of chanteren zal waarschijnlijk ook niet goed werken. Als je niet naar die bemiddelaar gaat, dan ga ik naar een advocaat. Ook overtuigen werkt meestal averechts. Voor een bemiddelaar is het gemakkelijker om de partner 'met wie niet te praten valt' uit te nodigen voor een informatiegesprek.


Wil u beiden een beroep doen op een bemiddelaar, maar staat uw ex-partner wantrouwig tegenover bemiddeling? U kunt uw ex dan voorstellen om als eerste een gesprek apart te hebben met de bemiddelaar. Op die manier krijgt uw ex de kans om na te gaan of hij of zij de bemiddelaar kan vertrouwen. De bemiddeling start dan met een gesprek met uw ex apart, gevolgd door een gesprek met u apart en verdere gesprekken samen. Als u (achter de rug van uw ex om) eerst een gesprek apart met de bemiddelaar zou hebben, dan wordt uw ex misschien nog wantrouwiger.