Wanneer gaat u naar een bemiddelaar?

Een bemiddelaar helpt zowel gehuwden als ongehuwden hun familiezaken regelen. Het maakt ook niet uit of u nog samen woont of al apart woont.


U bent gehuwd en gaat apart wonen
U woont nog samen. U gaat tijdelijk apart wonen om na te denken over uw partnerrelatie. Of u gaat definitief apart wonen, maar er is geen tijd om beslissingen op lange termijn te nemen. Een bemiddelaar kan u helpen onderhandelen over een tijdelijke overeenkomst. Indien u werkt met een erkend bemiddelaar, kan u een familierechter vragen deze overeenkomst te bekrachtigen.


U bent gehuwd en gaat scheiden via een EOT
In een EOT bent u verplicht om over al uw familiezaken (goederen, huis, ouderschap) zelf te beslissen. Een bemiddelaar helpt u onderhandelen en beschrijft uw beslissingen in een goederenovereenkomst, een huisovereenkomst en een ouderschapsovereenkomst. De echtscheidingsrechter bekrachtigt uw ouderschapsovereenkomst. U kan een notaris of een familierechter vragen uw goederenovereenkomst te bekrachtigen.


U bent gehuwd en gaat scheiden via een EOO
In een EOO kunt u kiezen. U beslist zelf over familiezaken of u laat een rechter daarover beslissen. U kan over bepaalde familiezaken zelf beslissen en over andere zaken een rechter laten beslissen. Een bemiddelaar kan u helpen onderhandelen over die zaken waarover u zelf wil beslissen. U kunt een rechter of een notaris vragen uw overeenkomst(en) te bekrachtigen.


U was gehuwd en woont al een tijd apart
Na de echtscheiding bent u geen partners meer, maar wel nog ouders van uw kinderen. Regelingen die goed waren op het moment van de echtscheiding zijn later misschien niet meer goed. In Hoe later regelen? vindt u wat uitleg over conflicten die tussen ouders kunnen ontstaan als ze een tijd apart wonen, en wat zij dan kunnen doen. Een bemiddelaar kan u helpen onderhandelen over een nieuwe verblijfsregeling of een nieuwe kostenregeling. U kan een notaris of een rechter vragen uw nieuwe ouderschapsovereenkomst te bekrachtigen.


U bent nooit met elkaar gehuwd
U woont nog samen of u bent pas apart gaan wonen of u woont al een tijd apart. In al deze situaties kan een bemiddelaar u helpen onderhandelen over uw goederen en/of uw ouderschap. U kunt een notaris of een rechter vragen uw overeenkomst(en) te bekrachtigen. De familierechtbank zal enkel bevoegd zijn als u samen kinderen heeft waarover regelingen werden getroffen.