Gerechtelijke bemiddeling

U kan op eigen initiatief naar een bemiddelaar stappen. U kan uw bemiddelaar vrij kiezen. U hebt geen advocaat nodig. U betaalt geen advocaatkosten. U hebt ook geen rechter nodig, tenzij om uw overeenkomst te bekrachtigen. (Ook een notaris kan uw overeenkomst bekrachtigen.)


Gerechtelijke bemiddeling is een (soms dure) omweg naar een bemiddelaar. U stapt eerst elk naar een advocaat. Een van de advocaten stapt naar de rechter om de rechter te vragen een beslissing te nemen. De rechter stelt u voor uw conflict te regelen via bemiddeling. De rechter verwijst u naar een erkende bemiddelaar.


U bent niet verplicht naar een bemiddelaar te stappen. Elke bemiddeling is vrijwillig, ook gerechtelijke bemiddeling. De bemiddeling gaat slechts effectief van start na toestemming van u beiden. U kan ook zelf een gezamenlijk verzoek tot de rechter richten met de vraag om de procedure te schorsen in afwachting van de resultaten van een bemiddeling. Als u bemiddeling een goed idee vindt, kan u beroep doen op een andere bemiddelaar dan diegene naar wie de rechter u heeft verwezen.


In de praktijk ervaren partijen de verwijzing naar een bemiddelaar niet altijd als een voorstel, maar soms als een verplichting. In principe mag 'het niet instemmen met bemiddeling' het verdere verloop van de gerechtelijke procedure niet be├»nvloeden. De meeste advocaten geven hun cliënten de raad om bemiddeling in elk geval te proberen omdat 'weigeren' een negatieve indruk zou kunnen maken op de rechter.


Als u met de hulp van de bemiddelaar een overeenkomst bereikt, dan bekrachtigt de rechter uw overeenkomst in een akkoordvonnis. Als u geen overeenkomst bereikt dan neemt de rechter een beslissing in een (beslissings)vonnis.