Rollen van een advocaat

Een advocaat kan onderhandelen. En een advocaat kan pleiten. Een advocaat mag voor dezelfde cliënt overstappen van onderhandelaar naar pleiter, en omgekeerd. Advocaten hebben daardoor onderling ingewikkelde verhoudingen. Twee advocaten die onderling onderhandelen om een overeenkomst te bereiken, weten dat zij later misschien tegen elkaar zullen moeten pleiten.

 

Een advocaat moet onpartijdig of partijdig werken. Als een advocaat als adviseur of als bemiddelaar formeel onpartijdig voor beide cliënten samen heeft gewerkt, mag hij over dezelfde kwestie nadien niet als adviseur of als pleiter partijdig werken voor één van deze cliënten.

 

In principe mag een advocaat mogelijke onderhandelingen en een mogelijke bemiddeling niet boycotten. Sommige advocaten proberen altijd eerst te onderhandelen, vooraleer te pleiten. Zij putten eerst alle middelen uit om cliënten tot een overeenkomst te brengen via onderhandelingen, voordat zij naar de rechtbank stappen om de rechter te overtuigen van het eigen gelijk. Andere advocaten stappen snel naar de rechtbank zonder onderhandelingspoging. Al dan niet proberen onderhandelen, hangt ook af van de kans dat een rechter een cliënt zal 'gelijk geven'.

 

Een advocaat heeft beroepsgeheim.

 

Een advocaat geeft informatie en advies

 

U kan samen of apart een advocaat raadplegen voor informatie en advies. Als u samen advies vraagt, moet de advocaat onpartijdig zijn. Als u apart advies vraagt, moet de advocaat partijdig zijn.

 

Een advocaat kan creatieve verblijfs- en kostenregelingen voorstellen. Hij kan informatie geven over financieel interessante of ingewikkelde afspraken. U mag gerust aandringen op een oplossing op maat, aangepast aan uw persoonlijke omstandigheden en bekommernissen.

 

Een informatiegesprek is meestal ook een adviesgesprek. U kan een advocaat vragen wat hij of zij een goede regeling vindt. Leg goed uit wat u wil en wat u niet wil. Als u alleen een advocaat raadpleegt, leg dan evengoed uit wat de andere ouder volgens u wil en wat hij niet wil. Dan kan de advocaat in zijn advies rekening houden met uw gezamenlijke bekommernissen.

 

U kan een advocaat vragen uw zelf gemaakt ouderschapsplan te beschrijven in de vorm van clausules in een overeenkomst. Het is mogelijk dat de advocaat bedenkingen geeft bij uw zelf gemaakt ouderschapsplan, en u adviseert sommige regelingen te veranderen of anders te formuleren. Neem wat tijd vooraleer u de suggesties van de advocaat volgt. De advocaat weet misschien niet vanuit welke bekommernissen uw overeenkomst tot stand is gekomen. Leg de advocaat uit wat u beiden wil en wat u niet wil. Dan kan hij daar rekening mee houden.

 

Een advocaat bemiddelt

 

U gaat samen naar één bemiddelaar. Een bemiddelaar is een informant en een onderhandelingsmanager. Hij zorgt ervoor dat u zelf, goed geïnformeerd, onderhandelt en beslissingen neemt.

 

Niet elke advocaat is een advocaat-bemiddelaar. Een advocaat-bemiddelaar heeft een erkende opleiding bemiddeling gevolgd. Zowel een advocaat als een advocaat-bemiddelaar geven informatie en beschrijven uw afspraken in een ouderschapsplan.

 

Is uw advocaat een 'advocaat' of een 'advocaat-bemiddelaar'? Wat is het verschil? Wat doet één advocaat anders dan een advocaat-bemiddelaar? Wat doen twee advocaten anders dan één advocaat-bemiddelaar? Eén advocaat geeft advies en zoekt mee naar de beste oplossing. Twee advocaten geven aan u beiden apart advies, zoeken mee naar de beste oplossing, en zij onderhandelen of pleiten. De advocaat-bemiddelaar geeft u beiden samen informatie en helpt u zelf onderhandelen.

 

Een advocaat onderhandelt

 

U kan elk apart naar een eigen advocaat gaan. U kan de advocaten vragen om met elkaar te onderhandelen.

 

Een advocaat pleit

 

U kan elk apart een advocaat vragen om in een gerechtelijke procedure de rechter te overtuigen van uw eigen gelijk en het ongelijk van de tegenpartij. De advocaat zal dan de argumenten in uw voordeel neerschrijven in documenten die hij op de griffie neerlegt en die de rechter moet lezen. Die documenten noemt men conclusies. Meestal kunnen de advocaten hun argumenten mondeling voor de rechter toelichten in een pleidooi.

 

Enkel advocaten kunnen op de rechtbank 'pleiten'. U kan op de rechtbank zelf uw zaak 'bepleiten' indien u dat wenst, maar dat is in de meeste gevallen niet aangewezen.