Kosten van een advocaat

De kosten die u aan een advocaat betaalt, omvatten ereloon en dossierkosten (tikwerk, telefoon, e-mail, papier, kosten voor de aanvraag van documenten of informatie) en verplaatsingskosten.

 

Elke advocaat kan zijn tarief vrij bepalen. De erelonen liggen niet vast. Een advocaat berekent zijn ereloon per uur, of per afzonderlijke prestatie, of afhankelijk van de waarde van de zaak. Eenzelfde dienstverlening kost meer of minder, al naargelang de advocaat.

 

Een advocaat mag geen te hoge vergoeding vragen. Het tarief moet passen bij de bescheidenheid die van een advocaat moet worden verwacht. Misschien hebt u recht op bijstand van een pro-Deoadvocaat. Het Justitiehuis van uw streek kan u daarover informatie geven. Sommige advocaten rekenen voor een eerste informatiegesprek een kleine vergoeding.

 

Bepaal op voorhand wat u van een advocaat verwacht. Wat wil u dat hij wel voor u doet, wat niet? Zeg de advocaat welke dienstverlening in welke rol u wil. U kan op voorhand telefonisch aan de advocaat vragen welke vergoeding hij vraagt voor een informatiegesprek, een adviesgesprek, voor bemiddelingsgesprekken, onderhandelingsgesprekken, pleidooien. Op de eerste vergadering kan u met de advocaat een kostenovereenkomst opstellen. De meeste advocaten vragen een voorschot (provisie).