Een advocaat onderhandelt met een ouder

Wanneer u elk een advocaat hebt, dan mag de advocaat van de ene ouder niet onderhandelen met de andere ouder (wel met diens advocaat uiteraard). Wanneer de ene ouder wel een advocaat heeft en de andere niet, dan kan de advocaat de andere ouder uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

De advocaat blijft wel de advocaat van zijn cliënt, de ene ouder. Een advocaat moet partijdig zijn voor zijn cliënt. De advocaat zoekt een oplossing die zowel zijn cliënt - de ene ouder - als de andere ouder kan aanvaarden.

 

Wanneer deze onderhandelingen niet leiden tot een overeenkomst, dan blijft de advocaat de advocaat van de ene ouder. Dikwijls doet de andere ouder daarna een beroep op een andere advocaat. Dan zullen de twee advocaten onderling onderhandelen.