Het kindergeld

Ouders die kinderen opvoeden, hebben recht op kinderbijslag. Hoeveel bedraagt de kinderbijslag (het kindergeld)? Welke ouder ontvangt de kinderbijslag? Welke kinderen geven recht op kinderbijslag?


In de regelgeving over kinderbijslag staan veel gedetailleerde bepalingen rond de gezinssituatie, de betaling van de kinderbijslag, de werksituatie. Concrete en actuele informatie over alle aspecten van de wet vindt u op www.famifed.be, de informatieve website van het federaal agentschap voor de Kinderbijslag. Zo kan u op deze site het concrete bedrag van de kinderbijslag berekenen. Op een pagina over scheiding en co-ouderschap kan u ook lezen aan wie het kindergeld wordt uitbetaald als beide ouders apart leven. De site maakt ook duidelijk tot hoelang een kind recht geeft op kinderbijslag, wat het bedrag is van de jaarlijkse bijslag (schoolpremie) en nog veel meer.