Belastingsvermindering

Home > Informatie      

Ouders die apart wonen, dienen fiscale keuzes te maken. Wat zijn de mogelijke gevolgen van bepaalde keuzes m.b.t. onderhoudsgeld en het fiscaal ten laste hebben van een kind?


Iedereen betaalt belasting op beroepsinkomsten. Dit gebeurt meestal via voorschot en via een jaarlijkse afrekening. Voorschot wordt betaald op het inkomen van het lopende jaar. Voorschot is verplicht voor werknemers en ambtenaren in de vorm van een maandelijkse bedrijfsvoorheffing. Voorschot wordt financieel aangemoedigd voor zelfstandigen in de vorm van voorafbetalingen.


De bedrijfsvoorheffing houdt rekening met de burgerlijke toestand en met de kinderlast van de werknemer. Het bedrag van de bedrijfsvoorheffing is gebaseerd op de gezinstoestand op 1 januari van het inkomstenjaar. In de loop van het jaar kan men wijzigingen aanbrengen.


Een fiscaal alleenstaande moet minder bedrijfsvoorheffing betalen dan een fiscaal gehuwde (waarmee wettelijk samenwonenden worden gelijkgesteld).


Bij de jaarlijkse afrekening onderzoekt de fiscus of u - rekening houdend met andere inkomsten, beroepsuitgaven en fiscale aftrekposten - in het vorige jaar (het inkomstenjaar) te veel of te weinig bedrijfsvoorheffing hebt betaald of voorafbetalingen hebt gedaan. Wanneer u te weinig of te veel voorschot hebt betaald, dan krijgt u twee jaar na het betalen van het voorschot, het teveel terug of moet u het tekort bijbetalen. De bedrijfsvoorheffing is uiteindelijk niet belangrijk. De afrekening bepaalt de werkelijke belastingvermindering.

 

In Uw ouderschap goed regelen vindt u uitleg over:


Wie heeft het kind fiscaal ten laste?
Wie betaalt onderhoudsgeld?
Bij wie heeft het kind zijn officieel adres?
Fiscaal co-ouderschap

 

Gevolgen van fiscaal co-ouderschap
Fiscaal co-ouderschap of onderhoudsgeld?