De andere ouder betaalt onderhoudsgeld

Home > Informatie      

Onderhoudsgeld voor het kind is inkomen van het kind. Dit betekent dat ouder A geen nadeel heeft door het ontvangen van onderhoudsgeld voor het kind. Het bedrag van een uitkering van ouder A vermindert niet. Ouder A wordt niet belast op het ontvangen onderhoudsgeld voor het kind. Ouder A houdt meestal het kind fiscaal ten laste (tenzij het kind een te hoog eigen inkomen heeft).


Ouder B heeft door het betalen van onderhoudsgeld de volgende voordelen

 

Ouder B krijgt een hogere uitkering

 

Als B werkloos of invalide is of een leefloon geniet, en B betaalt onderhoudsgeld voor het kind, dan krijgt B - in bepaalde situaties – een hogere uitkering.

 

Ouder B krijgt belastingvermindering door het betalen van onderhoudsgeld

 

Als ouder B werkt en onderhoudsgeld betaalt, krijgt hij belastingvoordeel.


Betaald onderhoudsgeld is fiscaal aftrekbaar vanaf de maand waarin het kind feitelijk geen deel meer uitmaakt van het gezin van B (80% aftrekbaar van het totaal gezamenlijk belastbaar netto-inkomen).


Ouder B kan bewijzen dat hij op regelmatige basis onderhoudsgeld betaalt door middel van rekeninguittreksels (met duidelijke vermelding "onderhoudsgeld voor het kind - naam van het kind").


Ouder B kan uitzonderlijke eenmalige kosten (buitengewone gezamenlijke kosten) voor het kind als onderhoudsgeld voor het kind aftrekken.

 

Ouder B kan onderhoudsgeld dat in natura betaald is, aftrekken. Wanneer B bijvoorbeeld het kind zonder bewoningsvergoeding in een appartement van B laat wonen, dan kan B de huurwaarde voor 80% aftrekken.