Huursubsidie

De huursubsidie of tegemoetkoming in de huurprijs ondersteunt mensen met een laag inkomen die verhuizen van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning. Ook als u verhuist van een private huurwoning naar een woning verhuurd door een sociaal verhuurkantoor, kunt u de tegemoetkoming in de huurprijs aanvragen.


Voorwaarden:


Het totale inkomen van uw huishouden van drie jaar voor uw aanvraag mag niet hoger zijn dan 17.500 euro. Per persoon ten laste mag u hier 1.570 euro bijtellen. Als u drie jaar geleden meer verdiende dan 17.500 euro, maar nu niet meer, mag u een recenter aanslagbiljet indienen als bewijs.

 

U mag op de aanvraagdatum en in de drie jaar ervoor geen woning bezitten (in volle eigendom of vruchtgebruik). Als u verhuist omdat uw woning onaangepast is, mocht u tien jaar voor uw aanvraag geen woning bezitten. Uitzonderingen: als u in die drie of tien jaar wel een woning bezat, kunt u toch nog voor een huursubsidie in aanmerking komen als:
- de woning is of binnenkort wordt gesloopt of onteigend, of u door een wettelijke regeling of rechterlijke beslissing niet meer over de woning kunt beschikken, of
- u verhuist omdat de woning onbewoonbaar, ongeschikt of te klein is, en u ze ten laatste op de aanvraagdatum hebt verkocht, weggeschonken of een nieuwe bestemming gegeven.

 

De woning die u verlaat moet voldoen aan een van deze voorwaarden:

  • de woning ligt in het Vlaamse Gewest en blijkt na onderzoek onbewoonbaar, ongeschikt of te klein voor het aantal bewoners, of
  • het pand ligt in het Vlaamse Gewest en is niet hoofdzakelijk bestemd voor bewoning, zoals bijvoorbeeld een garage of loods, en de Vlaamse Wooninspectie heeft er een gezondheids- of veiligheidsrisico vastgesteld, of
  • de woning ligt op een vergunde camping die al sinds 2001 uw hoofdverblijfplaats was, of
  • de woning is gesloopt
  • (als u minstens 65 jaar of ernstig gehandicapt bent) de woning ligt in het Vlaamse Gewest en is niet aangepast aan uw fysieke toestand.
  • Belangrijk: als u verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor, of als u dakloos was en van het OCMW een installatiepremie ontving, dan gelden er geen voorwaarden voor de woning die u verlaat.

 

Uw nieuwe woning

  • moet in het Vlaamse gewest liggen, en mag geen kamer of (gesubsidieerde) sociale huurwoning zijn.
  • mag niet onveilig en ongezond zijn, mag geen ernstige gebreken hebben, en ze moet aangepast zijn aan de grootte van uw gezin.
  • als u op de aanvraagdatum minstens 65 jaar of ernstig gehandicapt bent, moet de woning aangepast zijn aan uw fysieke toestand. Als dat niet zo is, maar u geen fysieke problemen hebt, dan kunt u dit aantonen met een medisch attest. Als uit dit attest blijkt dat u geen mobiliteitsprobleem hebt, geldt de woning toch als aangepast aan uw fysieke mogelijkheden.
  • De huurprijs van uw nieuwe woning mag (in 2017) niet hoger zijn dan 590 euro. Daar mag u (in 2017) 73,75 euro bijtellen per persoon ten laste (tot maximaal vier personen ten laste).

  

Ligt de woning in een van die gemeenten, en u hebt vier personen ten laste, dan is de maximumhuurprijs dus 944 euro (in 2017).

 

Hier telt alleen de huurprijs van de woning, zonder de bijkomende kosten voor bijvoorbeeld huur van een garage, verbruik van gas en elektriciteit of onderhoud van gemeenschappelijke delen. Let er dus op dat die eventuele extra kosten apart in het huurcontract staan.

 

Meestal moet u ingeschreven zijn op de wachtlijst van een sociale huisvestingsmaatschappij in de gemeente van de woning waarvoor u de huursubsidie aanvraagt. Na de aanvraag hebt u hiervoor nog zes maanden tijd. Als u pas na uw aanvraag verhuist, lopen de zes maanden vanaf het begin van uw huurcontract. Als u op de aanvraagdatum minstens 65 jaar oud of ernstig gehandicapt bent, en u verhuist van een woning die niet aangepast is aan uw fysieke mogelijkheden naar een woning die wel aangepast is, hoeft u niet ingeschreven te zijn. U moet ook niet ingeschreven zijn als u verhuist naar een assistentiewoning.

 

Voor meer informatie surf naar de website www.wonenvlaanderen.be of neem contact op met het plaatselijke OCMW of de Woonwinkel in uw gemeente.