Onroerende voorheffing

Huurders en eigenaars met ten minste twee kinderen die kinderbijslaggerechtigd zijn én officieel op dat adres wonen, hebben recht op een forfaitaire vermindering van de onroerende voorheffing (belastingvermindering op kadastraal inkomen).


De ouder die eigenaar is van een woning én minimum twee kinderen heeft die kinderbijslaggerechtigd zijn én officieel op het adres van de woning wonen, heeft recht op een vermindering die automatisch wordt toegekend.


Als de ouder huurder is van een woning én minstens twee kinderen ten laste heeft waarvoor hij kinderbijslag ontvangt, heeft deze ouder als huurder recht op deze vermindering, ook al betaalt de eigenaar de onroerende voorheffing. Bij huurders wordt deze vermindering niet automatisch toegekend, maar moet worden aangevraagd. Als huurder moet u de vermindering slechts één keer aanvragen.

 

Nadien wordt de vermindering automatisch toegekend op het jaarlijkse aanslagbiljet van de onroerende voorheffing als aan de voorwaarden is voldaan. Ook als de huurder verhuist naar een andere in Vlaanderen gelegen huurwoning wordt de vermindering automatisch toegekend.


Meer informatie over de vermindering van onroerende voorheffing voor kinderbijslaggerechtigde kinderen als eigenaar of als huurder leest u op www.belastingen.vlaanderen.be.


Het bedrag van de onroerende voorheffing is afhankelijk van de opcentiemen van provincie en gemeente. U kan het bedrag online simuleren op de website van de Vlaamse Belastingdienst.